h

Vluchtelingen, buurtbewoners en woningen

15 oktober 2015

Vluchtelingen, buurtbewoners en woningen

De SP vindt dat vluchtelingen een eerste opvang horen te krijgen. Dat is onze menselijke plicht. Van het grootste belang is bovendien dat buurtbewoners van eventuele opvanglocaties vooraf intensief bij de opvang betrokken worden.  Hun gerechtvaardigde vragen en wensen dienen door de lokale politiek serieus behandeld te worden. Ook mag de huisvesting van vluchtelingen met een verblijfsvergunning niet leiden tot achterstelling van inwoners die al 8 jaar op een betaalbare huurwoning wachten. Omdat voorstellen van het college niet aan deze elementaire basisvoorwaarden voldoen heeft de SP-fractie deze voorstellen op dinsdagavond 6 oktober niet gesteund.

Op die avond sprak de gemeenteraad over de plannen van het college om in Amersfoort totaal 2000 vluchtelingen op te vangen. Zonder buurtbewoners te betrekken en voldoende voorzieningen aan te passen moest de raad op voorhand akkoord gaan met 2 tot 3 locaties voor de noodopvang van 1000 vluchtelingen. Ook werd instemming gevraagd om buiten het bestaande asielzoekerscentrum (AZC) aan de BW-laan, op nog 1 locatie elders in de stad de realisering van een AZC mogelijk te maken voor minimaal 600 tot maximaal 1000 vluchtelingen. Er komt geen inspraak en participatie in de fase van verkenning van locaties.

Buurtbewoners die zich zorgen maken over de gevolgen van plaatsing van een aanzienlijk aantal vluchtelingen in hun directe omgeving horen niet onder het kopje "xenofoob" te worden gerangschikt. Iedereen weet dat mensen die, na soms traumatische oorlogservaringen en gevaarlijke vluchtroutes, in ons land terecht komen met veel zorg dienen te worden begeleid. Ook kunnen ingrijpende veranderingen in de vertrouwde leefomgeving op begrijpelijke weerstanden stuiten. Alleen door tijdig en vooraf deze mensen intensief bij de plannen te betrekken en aan hun gerechtvaardigde verlangens tegemoet te komen kan de noodzakelijke solidariteit worden georganiseerd. Daarvan is in Amersfoort nu onvoldoende sprake.

Iedereen die aan de voorwaarden voldoet heeft recht op een sociale huurwoning, zowel vluchtelingen met een verblijfsvergunning als inwoners die eindeloos op de wachtlijst staan. Daarom is deze situatie voor de SP aanleiding om in Amersfoort een complete sociale omslag te eisen. Er moet nu juist veel meer worden geïnvesteerd in sociale huurwoningen, zorg en wijkvoorzieningen.

Reactie toevoegen

U bent hier