h

Zon & Schild

3 maart 2016

SP fractie zegt vertrouwen in wethouder op

Afgelopen dinsdag heeft de SP fractie het vertrouwen in wethouder Houwing opgezegd. De SP staat er pal voor dat Amersfoort de noodzakelijke opvang aan vluchtelingen biedt. Daarbij is het van het grootste belang dat er draagvlak wordt georganiseerd onder direct betrokkenen. De wethouder heeft het draagvlak juist afgebroken. Dat rekent de SP haar zwaar aan.

Lees verder
10 februari 2016

Meijer: ‘Wethouder brengt noodzakelijke opvang oorlogsvluchtelingen in gevaar’

‘Het is niet in het belang van de minderjarige oorlogsvluchtelingen. Het is niet in het belang van de bewoners van de GGZ-instelling.’ Dat zegt SP-fractievoorzitter Ad Meijer in reactie op de plannen van het college om 60 alleenstaande, minderjarige vluchtelingen op te vangen op het terrein van psychiatrisch centrum Zon en Schild.

Lees verder
9 februari 2016

Bewoners Zon & Schild serieus nemen!

Het college wil minderjarige asielzoekers op het terrein van Zon & Schild plaatsen. Bewoners hebben steeds op een constructieve manier aangegeven wat hun alternatieven en zorgen zijn. In de plannen van het college zal locatie De Yselberch deels door reguliere bewoners en deels door minderjarige asielzoekers bewoond worden.

Zowel in oktober als begin januari heeft het college toegezegd dat de suggesties en zorgen samen met de bewoners zullen worden besproken. Maar wat blijkt nu? Het gesprek, dat op 28 januari heeft plaatsgevonden, bleek vooral eenrichtingsverkeer vanuit het college over reeds genomen besluiten richting de bewoners! De bewoners van de Yselberch voelen zich in het geheel niet gehoord.

Lees verder
12 februari 2014

Raad reageert opnieuw teleurstellend op Zon & Schild bezuinigingen

Enkele weken geleden hebben de raadsleden op initiatief van de SP een bezoek gebracht aan de psychiatrische instelling Zon en Schild om een voorlichting te krijgen over de gevolgen van de bezuinigingen, de uithuisplaatsing van cliënten en de decentralisatie van de zorg. De instelling gaf de indruk alles onder controle te hebben en er alles aan te doen om te zorgen voor een zo warm mogelijke overdracht van de cliënten naar de gemeente.

Lees verder
28 juni 2013

Zon & Schild moet publieke verantwoordingsplicht niet ontlopen!

In het Amersfoort Katern van het Algemeen Dagblad heeft de directie van Zon & Schild zich vandaag beklaagd over het feit dat de Amersfoortse gemeenteraadsfractie van de SP niet op de uitnodiging voor een persoonlijk gesprek met de directie is ingegaan. De fractie heeft daarop de volgende reactie gegeven.

Lees verder
27 juni 2013

Kamervragen over Zon & Schild

Afgelopen week heeft SP Tweede Kamerlid Renske Leijten Kamervragen gesteld over de gedwongen verhuizingen van patiënten van instelling Zon & Schild te Amersfoort. De SP wil onder andere weten of er alternatieven zijn onderzocht en wat de gevolgen zijn voor het personeel.

Lees verder
18 juni 2013

Raad reageert lauw op problemen psychiatrische patienten

Raadspeiling Zon & Schild

Binnenkort zal de psychiatrische instelling Zon en Schild starten met het uit de instelling plaatsen van patiënten. Tegelijkertijd worden de beschermde woningen van Zon en Schild in de stad ook verminderd omdat er in totaal 3,5 miljoen moet worden bezuinigd.

Lees verder
7 mei 2013

Opnieuw Zon & Schild en bezuinigingen

Weer spreekt de SP-fractie zich uit over de wijze waarop Zon & Schild kennelijk bezuinigingen uitvoert. Ging het twee weken geleden over de sluiting van de terreinwoningen, nu blijkt dat er vorig jaar 141 patiënten uit een gesloten afdeling werden vermist. Een zorgwekkende ontwikkeling. Vooral omdat bij het UMC het aantal vermissingen op de vingers van één hand te tellen is. Het kan dus anders.

Lees verder
23 april 2013

SP komt op voor bewoners Zon & Schild

Zon & Schild (GGZ-Centraal) staat op het punt om haar terreinwoningen te ontruimen. Deze woningen bieden plaats aan ongeveer 50 personen. Hiermee voert Zon & Schild de door de regering opgelegde bezuinigingen om wonen en behandelen van elkaar te scheiden uit.

Lees verder

U bent hier