h

Opnieuw ontslagen in de thuiszorg, actie nu!

31 augustus 2015

Opnieuw ontslagen in de thuiszorg, actie nu!

Vandaag komen er opnieuw berichten naar buiten over een ontslaggolf bij TSN. In Amersfoort het bedrijf dat, in opdracht van de gemeente, het overgrote deel van de thuiszorgcliënten moet bedienen.

Opvallend detail daarbij is dat TSN aangeeft dat de door het kabinet toegezegde extra gelden, de zogenaamde Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT), niet helpen om ontslagen te voorkomen omdat de financiële drempel voor thuiszorgcliënten te hoog is.

Laat de Amersfoorse wethouder Fleur Imming (PvdA) nu net in haar antwoorden op schriftelijke vragen van de SP 2015-044 van 23 april jl. (anwoord op 19 mei jl.) en in haar verweer in De Ronde (hoorzitting in de gemeenteraad) van 30 juni jl. hebben gezegd dat met behulp van deze HHT-gelden ontslagen bij TSN - voorlopig - zouden kunnen worden voorkomen.

De SP-fractie was al sceptisch wat betreft het effect van de HHT-gelden, maar nu ontstaat toch sterk de indruk dat de thuiszorgmedewerkers bij TSN volledig vogelvrij zijn en dat, als gemeenten als Amersfoort geen vinger uitsteken, er sprake zal zijn van een nog extremere ontslaggolf dan in april werd aangekondigd.

Kortom, actie is nodig! Er moet op korte termijn opnieuw door de gemeente met TSN onderhandeld worden en er zullen extra middelen moeten worden vrijgemaakt.

De SP gaat door met actievoeren,zowel buiten als binnen de gemeenteraad, ten behoeve van de thuiszorgmedewerkers bij TSN:

  1. Op woensdag 9 september zal in SP-partijbureau De Moed om 20.00 u een openbare manifestatie met en voor de werkers bij TSN in Amersfoort worden gehouden. SP-tweedekamerlid Renske Leijten zal de aanwezige thuiszorgmedewerkers daar die avond toespreken.
  2. Daarnaast zal de Amersfoortse SP-fractie een nieuwe zitting in de gemeenteraad aanvragen om steun voor extra inzet en middelen ten behoeve van de werkgelegenheid bij TSN voor te leggen.

Reactie toevoegen

U bent hier