h

Gesjoemel met parkeernormen mag Amersfoorters niet op kosten jagen!

7 december 2015

Gesjoemel met parkeernormen mag Amersfoorters niet op kosten jagen!

De SP fractie wil niet dat Amersfoorters op gaan draaien voor gesjoemel met parkeernormen in De Nieuwe Stad en dient dinsdagavond een motie in om dit te voorkomen. Projectontwikkelaar Vahstal beschuldigt de gemeente er van dat ze partijen bevoordeelt door niet consequent dezelfde parkeernormen voor te schrijven. De SP fractie deelt deze kritiek en heeft mede om deze reden als enige partij tegen het loslaten van de parkeernormen in De Nieuwe Stad gestemd, maar is het niet eens met de eis dat hiervoor compensatie moet worden betaald. De SP vindt dat het college alsnog moet kijken of de juiste parkeernormen voor De Nieuwe Stad gehanteerd kunnen worden.

"Dit college neemt haar eigen parkeernormen al heel lang niet meer serieus", aldus SP raadslid Marijke Jongerman. "Ook bij Blok 3 op het Eemplein waar vanavond de plannen voor gepresenteerd worden wil het college een parkeervoorziening achterwege laten. Het college zegt dat mensen wel in de bestaande omliggende parkeergarages kunnen parkeren, maar wat we zien is dat hierdoor omliggende wijken met parkeeroverlast te maken krijgen.

De achterliggende gedachte is waarschijnlijke een liberale, minder regels. Alleen het lijkt er op dat het college nu in haar eigen liberale val is getrapt, want een vrije markt eist ook dat voor alle partijen gelijke regels gelden. Dat de bevolking door dit beleid mogelijk weer extra kosten mag gaan maken is onacceptabel."

De motie van de SP roept het college op om de juridische consequenties te onderzoeken van het loslaten van parkeernormen op terrein De Nieuwe Stad. Daarnaast wil de partij dat indien blijkt dat de projectontwikkelaar juridisch gezien een punt heeft dit zoveel mogelijk wordt opgelost door alsnog de gangbare parkeernormen te hanteren voor De Nieuwe Stad en zo het speelveld weer gelijk te trekken. Tot slot vraagt de motie om instemming van de raad bij het komen tot een overeenkomst.

Marijke Jongerman: "De gemeente ligt al langer in de clinch met deze projectontwikkelaar, en dit lijkt de zoveelste bladzijde in dat boek te zijn. De grote verliezer is de Amersfoorter. Dit college maakt de ene fout na de andere, en het wordt tijd dat hier eens een einde aan komt. Voor ons reden om nu als raad meer controle te vragen over deze kwestie."

Reactie toevoegen

Foto: SP
Foto: SP

U bent hier