h

Wethouder moet niet de wijkwelzijn missers in schoenen van anderen schuiven!

2 december 2016

Wethouder moet niet de wijkwelzijn missers in schoenen van anderen schuiven!

In AD/AC van vanmorgen geeft wethouder Imming (PvdA) aan dat zij boos is op organisaties als Ravelijn e.a. Zij zouden niet hard genoeg meewerken aan de overgang naar #indebuurt. Het moet niet gekker worden!

Deze wethouder heeft een uiterst aanvechtbare vorm van wijkwelzijn ingevoerd, bovendien vreselijk geblunderd bij de toewijzing, en gaat nu met een beschuldigende vinger richting organisaties als Ravelijn wijzen. Het is volgens de wethouder hun schuld als zaken niet goed worden overgedragen.

De waarheid is dat mevrouw Imming met halve informatie en een gebrekkige besluitvorming het hele #indebuurt verhaal heeft doorgedrukt en brutaalweg probeert de verantwoordelijkheid voor mogelijke missers in de schoenen van anderen te schuiven. Je moet maar durven!

Voor de SP aanleiding om de volgende vragen te stellen aan het college:

  1. Is u bekend dat Ravelijn haar activiteiten voortzet tot eind 2016?
  2. Is uw suggestie dat Ravelijn de stekker er uithaalt dan niet gewoon misplaatst?
  3. Erkent u dat de opstart van #indebuurt een volstrekt andere taakinvulling op kan leveren dan die van Ravelijn – bijvoorbeeld waar het gaat om persoonlijke relaties en kleinschaligheid - en dat laatstgenoemde organisatie daar terecht haar naam niet aan wil verbinden? Zo nee, waarom niet?
  4. Is het niet zo dat u, uit publicitaire overwegingen, gewoon wil dat de naam van Ravelijn blijft bestaan zodat de indruk gewekt kan worden dat het werk van Ravelijn wordt voortgezet, terwijl dat, inhoudelijk gezien, niet het geval is? Zo nee, waarom niet?
  5. Heeft Ravelijn derhalve niet het recht haar organisatie, op termijn, op te heffen omdat de opvolging een geheel ander karakter krijgt? Zo nee, waarom niet?
  6. U beschuldigt openlijk Ravelijn e.a. van het niet tijdig overdragen van gegevens. Het betreft bijv. privacy gevoelige gegevens. Beseft u dat zorgvuldigheid hier tijd kost en dat Ravelijn niet zomaar met gegevens kan doen wat zij wil?
  7. Probeert u niet gewoon de schuld van de afbraak van lokale organisaties in de schoenen van de organisatoren te schuiven? Zo nee, waarom niet?
  8. Op grond waarvan gaat u de G32 uw aanpak van de Sociale Basis Infrastructuur aanprijzen terwijl er nog geen spoor van een bewijs geleverd is dat deze aanpak ook maar enig positief effect op zal leveren? Is hier niet gewoon sprake van grootspraak en misplaatste arrogantie? Zo nee, waarom niet?
  9. Wanneer stopt u eens met uw eeuwigdurende PR-campagne en gaat u over tot het leveren van zorg aan de mensen die aan uw verantwoordelijkheid zijn toevertrouwd?

Reactie toevoegen

U bent hier