h

De Kadernota, geen extra geld naar zorg, niet toekomstbestendig

9 juli 2016

De Kadernota, geen extra geld naar zorg, niet toekomstbestendig

Ondanks het feit dat er dit keer ook een aantal goede zaken in stonden heeft de SP tegen de nieuwe Kadernota gestemd. De belangrijkste reden hiervoor is dat er onvoldoende ruimte bleek te zijn om extra geld aan zorg uit te geven, terwijl het college hier vorig jaar nota bene nog geld op over heeft gehouden.

Wij vinden het onverklaarbaar dat in een jaar waarin het rijk enorm bezuinigd op de gemeentelijke budgetten voor zorg, de gemeente hier toch geld op over houdt. Dit komt doordat steeds meer mensen worden afgepoeierd door de gemeente en niet langer de zorg krijgen die ze nodig hebben. De SP kan daar niet mee instemmen.

De SP heeft nog geprobeerd om de Kadernota bij te sturen op dit vlak, door extra geld te vragen voor o.a. huishoudelijke hulp, beschermd wonen en GGZ-cliënten. Maar hierin kregen wij helaas onvoldoende steun van de andere partijen.

Het SP voorstel om tot een eerlijker verdeling van de lokale lasten te komen in Amersfoort heeft het ook net niet gehaald in de raad. Met dit SP plan zouden de lage inkomens in Amersfoort er op vooruit gaan, iets wat hoognodig is nu zij al jaren met oplopende kosten worden geconfronteerd en steeds meer huishoudens in de problemen komen.

Waar de SP wel tevreden over is

  • Dankzij een SP motie zit er niet langer een maximum op de sociale reserve, en kan deze ook opgehoogd worden om meer te investeren in zorg en er voor te zorgen dat resterend zorggeld ook voor zorg gereserveerd blijft.
  • Er is 5 miljoen Euro opzij gezet voor een reserve Sociale Woningbouw. De SP dringt al jaren aan op meer sociale woningbouw in Amersfoort, en had eerder ook al om zo'n reserve gevraagd. Wel blijven we waakzaam, want nu de intenties er eindelijk zijn zal de gemeente ook moeten gaan leveren, en moeten er echt meer sociale huurwoningen komen in Amersfoort.
  • Dankzij een SP motie is het gelukt om het wegbezuinigen van de Actief Premie, een extraatje voor mensen in de bijstand die maatschappelijk actief zijn, terug te draaien.
  • Er gaat 2 miljoen Euro naar het Fietsplan, dat mede met steun van de SP tot stand is gekomen. Dit moet leiden tot meer investeringen in de fietsinfrastructuur en draagt zo bij aan een gezondere en duurzamer stad.
  • Er wordt meer geld vrijgemaakt voor het aan het werk helpen van mensen met een beperking en andere groepen die lastig aan een baan komen. De SP roept al langer dat dit nodig is, op de budgetten hiervoor is fors bezuinigd door het rijk, en de gemeente zal daarom geld bij moeten leggen.

Tot slot, de olifant in de raadszaal

Het ontbreken van toekomstbestendige plannen voor het vervangen van wegen, onderwijshuisvesting en het beheer van het gemeentelijk vastgoed was een van de grote kritiekpunten van de provincie toen ze de gemeente Amersfoort onder financieel toezicht plaatste. Inmiddels is berekend dat de gemeente de komende dertig jaar in totaal 803 miljoen Euro kwijt is hieraan. Dat komt neer op zo'n 25 miljoen Euro per jaar gemiddeld, een fors bedrag dat sluitend gedekt moet worden in de jaarlijkse begrotingen.

De gemeente mag deze bedragen wel over meerdere jaren afschrijven, maar de hiervoor benodigde kosten worden niet gelijk over de jaren verdeeld, maar lopen langzaam op. 100.000 Euro voor de openbare ruimte in 2019, 400.000 Euro in 2020. Verder kijkt de Kadernota niet. 100.000 Euro voor het gemeentelijk vastgoed in 2020. Verder kijkt de Kadernota niet. En verder dan dat lijken de meeste fracties in de gemeenteraad ook niet te kijken.

Doordat deze bedragen pas na 2020 fors op gaan lopen, hoeft het college hier ook geen rekening mee te houden in de komende begroting, want die kijkt maar 4 jaar vooruit. Met als gevolg dat de wethouder financiën zich er weer makkelijk van af heeft gemaakt door datgene wat nog wel te vinden is op dit vlak in deze kadernota weg te werken met boekhoudkundige trucs.

Dat is dus het "degelijke financiële beheer" waar de VVD voor staat in Amersfoort, problemen schuif je gewoon door naar je opvolgers!

Reactie toevoegen

U bent hier