h

Eindelijk extra geld voor aanpak dakloosheid

5 juni 2020

Eindelijk extra geld voor aanpak dakloosheid

De SP is blij met het nieuws dat de regio Amersfoort extra geld krijgt uit Den Haag om de dakloosheid in onze gemeente aan te pakken. Daarmee wordt het mogelijk om concrete stappen te zetten waar mensen zonder dak boven hun hoofd mee geholpen zijn. Zeker in crisistijd is dit belangrijker dan ooit.

Hiermee kan eindelijk invulling worden gegeven aan eerder door de SP ingediende moties. Zo heeft de SP vorig jaar een tweetal moties ingediend om tijdelijke inwoning van daklozen bij mensen thuis en tijdelijke woonruimte in de vorm van passantenhotels mogelijk te maken, een idee dat eerder in Amsterdam ook al met succes is ingezet.

"Ik ben blij om te zien dat de gemeente nu aankondigt om dit geld voor beide vormen van huisvesting in te zetten in Amersfoort", zegt SP fractievoorzitter Marijke Jongerman. "Tijdelijke huisvesting is niet ideaal, maar dit geeft mensen rust om op zoek te gaan naar een permanente woning. Voor sommige mensen kan dat net genoeg zijn om uit een uitzichtloze situatie te komen."

Het extra geld is overigens geen reden om achterover te leunen, vindt Jongerman. "Het is niet genoeg om iedereen te helpen en de woningnood is en blijft onveranderd hoog in Amersfoort. Ook voor mensen met een zorgbehoefte is onvoldoende huisvesting aanwezig. Zolang dat het geval is zal de dakloosheid in Amersfoort nog steeds een groot probleem blijven."

U bent hier