h

Vragen over de coronacrisis

3 april 2020

Vragen over de coronacrisis

De coronacrisis slaat hard toe in onze samenleving en treft mensen direct in hun gezondheid (ook mensen die een andere aandoening hebben dan het virus), of raakt mensen financieel doordat zij hun baan of hun omzet verliezen. Er is veel onzekerheid over de toekomst, zowel op de korte termijn (hoe lang zijn de anti-corona maatregelen nog nodig?) als op de langere termijn (wat betekent dit voor de financiƫle zelfstandigheid van mensen?)

De SP maakt zich grote zorgen om groepen die het ook voor de coronacrisis al moeilijk hadden. Wie zonder het coronavirus al moeite heeft om zich zonder hulp staande te houden zal het tijdens deze crisis nog zwaarder hebben, en voor hen zal het ook moeilijker zijn om de klappen die deze crisis veroorzaakt na de crisis weer te boven kunnen komen.

Wij begrijpen dat deze crisis veel vraagt van het college en willen het college alle ruimte geven om de problemen die door de crisis zijn ontstaan voortvarend op te lossen. Maar de informatievoorziening vanuit het college richting de gemeenteraad is tot nu toe nogal karig, en dat baart ons zorgen omdat het lijkt te wijzen op een overbelaste organisatie en ook de vraag oproept of iedereen in Amersfoort wel de hulp en ondersteuning krijgt die nu nodig is op dit moment.

Alle aandacht van de gemeente moet nu uitgaan richting de crisis, dit is geen tijd om bezig te zijn met zaken die ook uitgesteld kunnen worden tot later. Omdat er nog veel onduidelijk is over veel zaken en we willen weten of echt iedereen de hulp krijgt die nu nodig is, heeft de SP daarom vandaag deze lijst met vragen ingediend bij het college.

U bent hier