h

Raadpleeg eerst de inwoners over het nieuwe Stadhuis

11 november 2019

Raadpleeg eerst de inwoners over het nieuwe Stadhuis

De SP wil dat inwoners van Amersfoort mee kunnen praten over de toekomst van het stadhuis en dient daarvoor dinsdagavond een motie in wanneer de gemeenteraad spreekt over het stadhuis. Via een volksraadspleging moeten alle inwoners van Amersfoort van 16 jaar en ouder kunnen aangeven of zij voorstander zijn van nieuwbouw op de Trapezium locatie, of liever kiezen voor renovatie van het bestaande stadhuis.

"Het stadhuis is het huis van de stad, maar tevens ook het centrum van de democratie in Amersfoort. En wat is er nou democratischer dan de stad mee te laten praten over hun eigen huis van de stad?" zegt SP fractievoorzitter Marijke Jongerman die morgen het voorstel zalĀ indienen in de raad. Daarmee reageert de SP op een verzoek van diverse inwoners van Amersfoort die eerder de raad al opgeroepen hebben om een dergelijke volksraadspleging te organiseren.

"Wij merken dat het stadhuis een onderwerp is dat breed leeft onder de bevolking, en dat veel mensen hierover eenĀ mening hebben. Niet alle onderwerpen zijn geschikt voor een volksraadspleging, maar omdat hier twee hele overzichtelijke keuzes worden voorgelegd is dit een onderwerp wat zich daar wel goed voor leent, en is dit een uitgesproken kans om de kloof tussen inwoners en politiek te verkleinen door de inwoners van onze stad mee te laten praten over de toekomst van het stadhuis."

"Bijkomend voordeel van het organiseren van een volksraadspleging is dat daarmee de angel uit een politiek gevoelig dossier wordt gehaald.", vindt Jongerman. "De keuze voor nieuwbouw op het Trapezium terrein is niet bepaald onomstreden, en zal ook de komende tijd nog tot veel discussie in de raad leiden. Een duidelijke uitspraak van de bevolking kan deze discussie voorkomen, de raad kan zich dan volledig richten op het zo goed mogelijk uitvoeren van de wens van de bevolking."

De SP benadrukt dat het niet de bedoeling is om een kostbaar en tijdrovend referendum te organiseren. "Via hedendaagse digitale technieken moet het niet zo moeilijk zijn om op korte termijn zonder hele hoge kosten alle Amersfoorters te vragen om hun mening te geven.", aldus Jongerman. "Het is een kleine moeite om te komen tot een breed gedragen keuze over de toekomst van het Amersfoortse stadhuis."

U bent hier