h

Onveilige toepassing van Xentari en vogelsterfte

14 mei 2020

Onveilige toepassing van Xentari en vogelsterfte

De gemeente Amersfoort neemt de veiligheid van Amersfoorters niet serieus en spuit met Xentari, een biologisch gif dat ingezet wordt tegen de eikenprocessierups, in de nabijheid van omstanders, waaronder kinderen. De inzet van Xentari lijkt ook te leiden tot sterfte onder jonge vogels die door hun ouders gevoederd worden met de besmette rupsen. Dit blijkt uit een artikel dat gisteren in het AD/AC stond. Voor de SP fractie reden om de volgende vragen te stellen aan het college:

  1. Wat is de reactie van het college op het artikel  in het AD/Amersfoortse Courant op woensdag 13 mei over het gebruik van Xentari in Amersfoort?
  2. Wat gaat het college doen om de veiligheid van Amersfoorters te beschermen en te voorkomen dat Xentari wordt toegepast in de nabijheid van omstanders, waaronder kinderen?
  3. Het college was eerder al in een ronde geïnformeerd over de risico’s voor vogels die voor hun voedselvoorziening afhankelijk zijn van de met gif behandelde rupsen. Waarom blijft het college dit middel dan toch inzetten?
  4. Vindt het college het gezien de nieuwe informatie over de onveilige toepassing van Xentari in de nabijheid van omstanders en de mogelijke vogelsterfte die ontstaat als gevolg van het gebruik van Xentari wenselijk om nog door te gaan met het gebruik van dit gif?
  5. Toepassing van gif blijkt keer op keer tot nadelige gevolgen hogerop in de voedselketen te leiden en heeft nadelige gevolgen voor de biodiversiteit. Reden om te streven naar een gifvrij Amersfoort. In het verleden heeft het college SP-moties over een verbod op de toepassing van glyfosaat ook al naast zich neergelegd. Wanneer gaat het college het streven naar een gifvrij Amersfoort eindelijk eens serieus nemen en welke stappen neemt het college om dit doel zo spoedig mogelijk te bereiken?
  6. Biologisch gif is ook gif. Is het college bereid om eufemismen zoals “biologische bestrijding” e.d. te verwijderen en achterwege te laten uit gemeentelijke communicatie en vanaf nu overal eerlijk te vermelden dat er gewoon gif wordt ingezet om de eikenprocessierups te bestrijden?
  7. De Vlinderstichting heeft via een tweet  laten weten met geen enkele gemeente te overleggen over toepassing van Xentari en alleen aan te geven richting gemeenten waar het absoluut niet mag worden ingezet. O.a. in RIB 2019-103 wordt gesuggereerd dat er “uitwisseling” met de Vlinderstichting plaatsvindt. Zorgt het college er voor dat vanaf nu nergens in gemeentelijke communicatie nog de suggestie wordt gewekt dat de inzet van Xentari plaatsvindt in samenwerking met de Vlinderstichting?

U bent hier