h

SP vragen over fietsenrekken Julianaplein

31 december 2008

SP vragen over fietsenrekken Julianaplein

Recentelijk hebben wij vernomen dat de eerste ondernemer in het nieuw opgeleverde complex “Weltevreden” aan het Julianaplein zijn intrek heeft genomen. Het betreft een supermarkt genaamd “de Natuurwinkel”.

De natuurwinkel is een dragende ondernemer in het winkelgebied rond het Julianaplein, en huurt zijn winkelruimte.
Door de locatie van de winkel, aan de Leusderweg, zal er sprake zijn van het aantrekken van verkeer en dan voornamelijk fietsers.

Op het moment van opleveren van het pand staan er op het trottoir voor de winkel geen fietsenklemmen, waardoor fietsen niet ordentelijk tegen de gevel en los en door elkaar op het trottoir worden gestald.
Dit zorgt voor overlast en beperkte doorgang op het trottoir.

Van de eigenaar van de Natuurwinkel hebben we begrepen dat de gemeente geen fietsenklemmen zal plaatsen.
.
Dit leidt bij de fractie van Jouw Amersfoort en de Socialistische Partij tot de volgende vragen:

1) Als beleidsdoel van het VVP staat o.a. het bevorderen van het fietsverkeer in de stad, door dit
te fasciliteren en te accommoderen. De gemeente doet dat o.a. door het realiseren van
comfortabele en snelle fietsverbindingen. Bent u met ons van mening dat het plaatsen van
fietsklemmen daarbij hoort?

2) Kan het college aangeven wat het beleid is met betrekking tot het plaatsen van fietsenklemmen in openbare ruimten in het algemeen?

3) Kan de gemeente aangeven wat het beleid is van het plaatsen van fietsenklemmen in de openbare ruimte in winkelgebieden? En dat bij het Julianaplein in het bijzonder?

4) Zijn de fietsklemmen bij supermarkten op de Arnhemseweg en Leusderweg geplaatst in de openbare ruimte? En zo ja, door de gemeente?

5) Hoe is bij de bouw van het winkel/ondernemersgedeelte van het complex “Weltevreden” door de gemeente rekening gehouden met het stallen van fietsen?

6) Net als bij het stellen van eisen aan autoparkeerplaatsen bij ontwikkelingen, zouden ook eisen gesteld moeten worden aan fietsparkeerplaatsen.
a)Kunt u aangeven hoe dat nu is geregeld?
b)Bent u van mening dat het beleid aanpassing behoeft?

7) Bent u van mening dat winkeliers als supermarkten, die hun winkelruimte huren, zelf moeten
zorgdragen voor fietsenklemmen in de openbare ruimte?

Foto: SP
Foto: SP

U bent hier