h

OV aanbesteding leidt tot werkverdringing

27 december 2016

OV aanbesteding leidt tot werkverdringing

De SP fractie te Amersfoort heeft schriftelijke vragen gesteld over een groep chauffeurs die als gevolg van de overname van het busvervoer door Syntus hun baan dreigen te verliezen. Als reactie op deze vragen heeft de wethouder verkeer inmiddels gesproken met de provincie, maar helaas zonder resultaat. De SP laat het hier niet bij zitten en zal ook in de provincie, met steun van de PvdA, vragen stellen over deze kwestie.

Afspraak bij OV aanbestedingen is dat de nieuwe vervoerder de chauffeurs van de oude vervoerder overneemt. Connexxion, de oude vervoerder, had echter ook een groep chauffeurs in dienst die op klein OV reden, zoals b.v. buurtbussen. Syntus zet vrijwilligers in op dit soort lijnen, waardoor er voor deze groep volgens Syntus geen plaats meer is binnen het bedrijf. Hier is onmiskenbaar sprake van werkverdringing vindt de SP.

Dit is een rechtstreeks gevolg van de overheid die de hand op de knip houdt, vindt de SP. De provincie wou geen extra geld uittrekken voor de nieuwe OV aanbesteding, zodat prijsstijgingen opgevangen moeten worden door te bezuinigen op buslijnen. Syntus lost dit, met instemming van de overheid, op door vrijwilligers in te zetten op buurtbussen. De buschauffeurs die vroeger betaald op dit soort lijnen reden zijn daar nu de dupe van.

Als gevolg van de schriftelijke vragen die de SP heeft ingediend heeft de wethouder verkeer nog voor de kerstdagen contact met de provincie opgenomen. maar de provincie zegt dat zij weinig invloed uit kan oefenen op het personeelsbeleid van Syntus.

De SP vindt dit onacceptabel, er is immers werk voor deze chauffeurs, want ze kunnen gewoon ingezet worden op de lijnen met buurtbussen waarop ze vroeger ook reden. En de afspraak was dat Syntus de chauffeurs van Connexxion over zou nemen, dan moet je ze niet binnen enkele weken al op straat zetten! Syntus moet haar verantwoordelijkheid als werkgever dan ook nemen en deze mensen gewoon in dienst houden!

Reactie toevoegen

Foto: SP
Foto: SP

U bent hier