h

Weer een datalek bij Amersfoortse wijkteams!

27 mei 2018

Weer een datalek bij Amersfoortse wijkteams!

De SP heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college te Amersfoort over de veiligheid van persoonsgegevens bij de wijkteams. Afgelopen vrijdag heeft het college bekend gemaakt dat er opnieuw een datalek heeft plaatsgevonden bij de wijkteams. Als gevolg van de overstap naar nieuwe software bleken gegevens van inwoners van Amersfoort toegankelijk te zijn voor medewerkers van andere gemeenten, en vice versa. Deze gegevens konden niet alleen ingezien worden, maar zelfs worden aangepast.

Dit is niet het eerste datalek bij de wijkteams. Bij het eerste, geruchtmakende, datalek ging het nog om een menselijke fout. Ook na de grondige beveiligingsmaatregelen die Amersfoort heeft genomen als gevolg van het eerdere datalek zijn menselijke fouten in de toekomst nooit helemaal uit te sluiten. Maar in dit geval ging het niet om een menselijke fout, maar om een fout in de software van een externe leverancier. Dit roept de vraag op hoe veilig de gegevens van inwoners van Amersfoort zijn bij externe leveranciers, en in hoeverre de gemeente daar zicht op heeft en controle op uit kan oefenen.

Inwoners van Amersfoort moeten er op kunnen vertrouwen dat hun gegevens veilig worden opgeslagen. Bij de wijkteams gaat het om potentieel zeer gevoelige persoonlijke gegevens, en de software en systemen die gebruikt worden om deze gegevens op te slaan moeten dan ook zorgvuldig getest worden. Dit soort knullige fouten mogen dan ook niet voorkomen bij de opslag van dergelijke gevoelige data!

Zie ook:

Reactie toevoegen

U bent hier