h

Gemeente gaat in gesprek met kippenboer Hoogland

6 september 2018

Gemeente gaat in gesprek met kippenboer Hoogland

De gemeente Amersfoort moet samen met de provincie Utrecht het gesprek aangaan met de Hooglandse pluimveehouder die zijn bedrijf wil uitbreiden tot 103.000 vleeskuikens. Dat is de uitkomst van een motie van de SP en GroenLinks die afgelopen dinsdag werd aangenomen door de raad na een eerder hierover door SP raadslid Rob Molenkamp aangezwengelde discussie.

Op dit moment heeft de boer al 63.000 vleeskuikens, maar hij wil zijn bedrijf uitbreiden met nog een extra stal. De SP is hier geen voorstander van, deze uitbreiding zal leiden tot een verder nadelig effect op de omgeving in de vorm van extra uitstoot van fijnstof en meststoffen, en het dierenwelzijn is vaak ver te zoeken in dit soort intensieve veehouderij. Dat blijkt ook uit undercover opnamen van Animal Rights die onlangs in dit bedrijf gemaakt werden. Daarnaast maakt de SP zich mede naar aanleiding van diverse eerdere branden in de intensieve veehouderij zorgen over de brandveiligheid.

De Hooglandse pluimveehouder voldoet aan de wettelijke regels om uit te mogen breiden, wat het erg lastig maakt om deze uitbreiding tegen te houden. De provincie wil echter af van de intensieve veehouderij, en daarom is het goed dat de pluimveehouder samen met gemeente en provincie in gesprek gaat om te kijken of hij kan overgaan op een meer duurzame en diervriendelijkere vorm van pluimveehouderij.

De motie vraagt ook aan het college om beleidsregels vast te stellen op gebied van intensieve veehouderij, zodat Amersfoort in de toekomst meer mogelijkheden heeft om ongewenste uitbreiding van intensieve veeteelt tegen te houden.

Zie ook:

Reactie toevoegen

U bent hier