h

Amersfoort moet nu kiezen voor een gemeentelijk thuiszorgbedrijf

17 september 2018

Amersfoort moet nu kiezen voor een gemeentelijk thuiszorgbedrijf

Foto: Sergey van Daalen

De gemeente Amersfoort kan zonder kwaliteitsverlies een deel van de tekorten in de zorg wegwerken door te kiezen voor een gemeentelijk thuiszorgbedrijf, dat is het voorstel waarmee de SP komende dinsdag bij wil dragen aan het externe onderzoek naar bezuinigingen op de zorg in Amersfoort.

Het voorstel van de SP is om te stoppen met de aanbestedingen in de thuiszorg, en deze te vervangen door een door de gemeente op te richten bedrijf dat de thuiszorg medewerkers in dienst zal nemen. Bij dit gemeentelijke bedrijf zal de thuiszorg vervolgens worden inbesteed. Andere gemeenten in de regio kunnen aanhaken bij dit initiatief en ook hun zorg inbesteden bij dit gemeentelijk thuiszorg bedrijf (een zogenaamde gemeenschappelijke regeling).

Bij het aantreden van de nieuwe coalitie werd duidelijk dat Amersfoort de komende jaren met forse tekorten op de zorg te maken krijgt. Een deel van deze tekorten kan tijdelijk opgevangen worden uit de reserve Sociaal Domein, maar om het probleem definitief op te lossen zijn meer structurele oplossingen nodig. Daarom laat het college binnenkort een extern onderzoek uitvoeren naar mogelijkheden om de kosten in de Amersfoortse zorg terug te dringen. Komende dinsdag worden de kaders voor dit onderzoek besproken in de gemeenteraad.

Amersfoort geeft in 2019 8,8 miljoen Euro uit aan huishoudelijke hulp, maar 1 miljoen moet nu al bijgelegd worden vanuit de Sociale Reserve. Het organiseren van aanbestedingen en het bijhouden van alle administratie kost gemeenten veel geld, gemiddeld 18% van het zorggeld wordt daar aan besteed en gemiddeld 22% gaat daarnaast nog eens op aan overhead kosten (gebouwen, directie, etc.). Slechts 60% van het geld gaat daadwerkelijk naar mensen op de werkvloer.

"Omgerekend naar de Amersfoortse thuiszorg betekent dit dat zo'n 3,5 miljoen van het geld wordt uitgegeven aan overhead en gemeentelijke kosten.", aldus SP fractievoorzitter Marijke Jongerman. "Daar vallen enorme besparingen te behalen door de zorg efficiënter te organiseren, en dat kan volgens ons door een gemeentelijk thuiszorg bedrijf op te richten. Dat betekent minder gebouwen, minder directies en ook een besparing op aanbestedingskosten. De brandweer besteden we ook niet aan, dat regelen we via de VRU, dus waarom zouden we iets vergelijkbaars niet met de thuiszorg doen?"

Volgens de SP gaat dit niet ten kostte van de kwaliteit van de zorg. "Sterker nog, wij denken dat de kwaliteit zal verbeteren", vindt Jongerman. "Door de zorg zelf in handen te nemen krijgen we meer invloed op de uitvoering, kunnen we een betere continuïteit garanderen doordat we geen last meer hebben van thuiszorg bedrijven die failliet gaan of bedrijven die aanbestedingen verliezen, en ontwijken we ook de beunhazen in de zorg die snel een bedrijf oprichten en intekenen op een aanbesteding."

De SP maakt zich al langer hard voor een gemeentelijk thuiszorgbedrijf. Eerder al kwam oud fractievoorzitter Ad Meijer met een vergelijkbaar voorstel in Amersfoort. "Ongeacht of het voorstel wordt meegenomen of niet zal de SP het komende jaar haar plannen voor een gemeentelijk thuiszorg bedrijf ook zelf verder uitwerken. Wij komen dan ook graag in contact met medewerkers in de thuiszorg die ons hierbij willen helpen", zegt Jongerman."

Reactie toevoegen

U bent hier