h

Meer sociale woningbouw op het Manegeterrein

27 november 2018

Meer sociale woningbouw op het Manegeterrein

De SP wil meer sociale woningbouw op het Manageterrein aan de Leusderweg 320. Vanavond (dinsdag 27 november) worden de plannen van ontwikkelaar Habitoo besproken in de raad. Samen met omwonenden en andere belanghebbenden heeft de ontwikkelaar een plan voor 47 woningen ontwikkeld voor dit gebied, maar de SP fractie is slechts deels tevreden over het plan dat hier uiteindelijk uit is gekomen.

Positief aan het nu voorliggende plan is dat de woningen goed ingepast worden in het groen, en de druk op Nimmerdor niet toeneemt door hoogbouw tegen het bos aan. Het huidige terrein kent veel groen, ligt deels in bos Nimmerdor, en er moet zorgvuldig worden omgesprongen met de aanwezige natuur. Maar de SP fractie snapt niet waarom er voor gekozen is om het aantal sociale woningen te halveren terwijl er ook een andere optie voorlag met meer woningen zonder dat dit enorm veel extra aantasting van het groen oplevert.

"De keuze tussen meer groen en meer woningen blijft altijd een spanningsveld, maar onze indruk is dat ook met deze optie met meer woningen daar een goede oplossing voor gevonden is", vindt SP raadslid Rob Molenkamp, "en het is jammer dat deze optie niet verder uitgewerkt is. Deze optie levert niet alleen meer sociale woningen op, maar ook meer woningen in andere prijsklassen waar ook een enorme behoefte aan is in Amersfoort. Wat de SP betreft moet de raad daarom als kader meegeven aan Habitoo dat deze optie met meer woningen verder uitgewerkt gaat worden."

Smink

Naast de vanavond te bespreken toekomstplannen voor dit terrein is er echter ook nog een ander zorgenpunt. Molenkamp vindt dat de huidige gebruiker van het terrein wel wat zorgvuldiger met het aanwezige groen om mag springen: "De firma Smink gebruikt het terrein sinds een half jaar als opslag voor stenen, rioolpijpen en zand. De bergen die Smink hier dumpt zijn inmiddels even hoog als de kruinen van de bomen eromheen. " Samen met de stadsecoloog concludeerde het SP raadslid dat dit desastreus is voor de houtwal die tussen het terrein en de Leusderweg ligt.

Eerder al stelde de SP hier schriftelijke vragen over. "Er zijn al diverse bomen zonder vergunning verwijderd", aldus Molenkamp, "en door de druk van de metershoge zandhoop dreigen tientallen oude eiken nu ook dood te gaan. De wethouder doet hier nauwelijks iets tegen, dus ik zal haar er vanavond nog eens fijntjes aan herinneren dat er ook op toekomstige bouwterreinen zorgvuldig met ons kostbare groen moet worden omgesprongen."

Reactie toevoegen

U bent hier