h

Picnic, hip & trendy, maar ook voor het personeel?

16 december 2018

Picnic, hip & trendy, maar ook voor het personeel?

Vanwege berichtgeving rondom onveilige arbeidsomstandigheden bij Picnic wil de Amersfoortse SP fractie duidelijkheid van het college over een groep WSW medewerkers die bij Picnic is gedetacheerd. Daarnaast vraagt de SP het college om te stoppen met promotionele CityMarketing uitingen waarin Picnic een rol speelt, omdat een bedrijf dat slecht met haar personeel omspringt geen voorbeeldfunctie heeft.

Dit weekend verscheen in Trouw een artikel over een FNV Young & United onderzoek onder meer dan honderd (ex-) Picnic medewerkers bij distributiecentra in Nijkerk en Utrecht. Hieruit blijkt dat er sprake is van onveilige arbeidsomstandigheden, een veel te hoge werkdruk en een ondermaats salaris. Zo blijken nooduitgangen te zijn geblokkeerd, lopen medewerkers verwondingen op vanwege slecht materiaal en vindt Picnic dat ze niet gehouden is aan de cao voor supermarkten. Reacties op sociale media van ex-medewerkers van Picnic bevestigen de verhalen in Trouw. Picnic zelf ontkent de aantijgingen van de FNV.

Veel medewerkers in distributiecentrum Nijkerk zijn afkomstig uit Amersfoort. Maar er blijkt ook een groep WSW medewerkers gedetacheerd te zijn bij Picnic. Deze laatste groep valt direct onder de verantwoordelijkheid van de gemeente, en de SP vindt dan ook dat de gemeente zich niet afzijdig mag houden als het gaat om de arbeidsomstandigheden bij Picnic.

Daarnaast wordt Picnic, een bedrijf dat in Amersfoort is ontstaan, vaak gepromoot door het college in allerlei promotionele CityMarketing uitingen, of in raadsvergaderingen die op initiatief van het college zijn georganiseerd. Hierbij wordt Picnic vaak als een hip en vooruitstrevend bedrijf gepresenteerd in relatie tot nieuwe ontwikkelingen als 'Smart City' en duurzame stadsdistributie.

De SP is van mening dat een bedrijf dat slecht met haar werknemers omgaat geen voorbeeldfunctie heeft, en wil daarom dat het college hier mee stopt en in gesprek gaat met Picnic om de omstandigheden van het Picnic personeel te verbeteren.

Reactie toevoegen

U bent hier