h

Westelijke Rondweg het volgende Eemhuis debacle?

11 december 2018

Westelijke Rondweg het volgende Eemhuis debacle?

Amersfoort staat op het punt om opnieuw in een project te stappen waarvan bij voorbaat al bekend is dat het tot enorme kostenoverschrijdingen gaat leiden. Na jaren van plannen is het college eindelijk met een definitieve financiele doorrekening voor de Westelijke Rondweg gekomen, en deze rammelt aan alle kanten.

Als de raad instemt met deze financiele doorrekening gaat nog deze maand de massale bomenkap in Amersfoort West beginnen. Maar dat is niet de enige prijs die Amersfoort moet betalen voor dit zinloze project, de financiele afrekening volgt later, en die zal een stuk hoger zijn dan nu door het college wordt voorgesteld.

Uit de eerste concept berekeningen die door Arcadis zijn uitgevoerd bleek al dat de totale kosten ver boven het beschikbare budget van de gemeente liggen. Het officiele verhaal is dat het om 10 miljoen Euro extra ging, maar uit later vrijgegeven stukken die het college eerst geheim wou houden blijkt nu dat de oorspronkelijke raming van Arcadis nog veel hoger lag dan die 10 miljoen Euro!

Het college had hierover onmiddelijk de raad moeten informeren, maar besloot te zwijgen en is zelf gaan schrappen in de berekening om de plannen toch binnen het budget te kunnen krijgen. Hierbij kreeg het college hulp van ProRail, dat zelf geen enkel financieel risico loopt omdat de gemeente vooraf al beloofd heeft alle kostenoverschrijdingen op zich te nemen. ProRail heeft er een groot belang bij dat de aanleg van de tunnel onder het spoor doorgaat. ProRail is dus een slager die zijn eigen vlees keurt, maar niet de rekening hoeft te betalen als de keuring uiteindelijk toch niet blijkt te kloppen!

Arcadis is het niet eens met de aanpassingen die zijn gedaan aan de berekeningen. Dit zou een enorme alarmbel moeten zijn, maar het college veegt dit achteloos van tafel. Nog vreemder is dat zelfs een risicoreservering die ProRail nodig acht ook uit de doorrekening is gehaald door de gemeente. Zowel adviezen van Arcadis als van ProRail worden door het college in de wind geslagen!

Het is niet moelijk om te raden wat hier gebeurt. Het college, en dan vooral VVD wethouder Buijtelaar, wil kostte wat het kost dit project er door heen drukken. Het enige doel dat nu telt is om de raad zover te krijgen om ja te blijven zeggen tegen dit project. Dat dit later forse kostenoverschrijdingen gaat opleveren maakt hierbij niet uit, als de helft van de weg er eenmaal ligt, en de bomen al gekapt zijn, zal de raad toch niet snel meer nee zeggen tegen verdere uitbreiding van het budget.

Deze VVD wethouder is dezelfde die eerder al mede verantwoordelijk was voor de enorme kostenoverschrijdingen bij het Eemhuis, en die er mede verantwoordelijk voor was dat Amersfoort onder financieel toezicht werd gesteld. Diezelfde wethouder krijgt nu weer alle ruimte om Amersfoort in een nieuw onzeker financieel avontuur te storen. De andere college partijen D66, CU en GroenLinks mogen dit niet laten gebeuren! Want elke partij die nu instemt met deze fragiele financiele onderbouwing heeft straks wat uit te leggen als later toch blijkt dat de kosten gierend uit de hand lopen.

Als SP zullen we blijven vechten om dit onzalige plan tegen te houden. Zo willen we onder andere weten hoe hoog de oorspronkelijke schatting van Arcadis was, want zelfs dit bedrag houdt het college vooralsnog achter voor de raad. Daarnaast willen we weten waarom het college het niet nodig vond om begin september de raad te informeren over het nieuws dat de berekening van Arcadis ver boven het budget uitkwam. De inwoners van Amersfoort hebben immers al vaak genoeg de rekening moeten betalen voor foute financiele keuzes van het gemeentebestuur!

Reactie toevoegen

U bent hier