h

Hoeveel dassen zitten er rondom de Westelijke Rondweg?

9 januari 2019

Hoeveel dassen zitten er rondom de Westelijke Rondweg?

Hoeveel dassen zitten er rondom de Westelijke Rondweg? VVD wethouder Buijtelaar wil het niet weten, want zelfs na een door de SP aangevraagd spoeddebat blijft de wethouder weigeren om een eerder door de gemeenteraad aangenomen motie uit te voeren waarin wordt opgeroepen om onderzoek te doen naar dassen en dassenburchten in en rondom het plangebied van de Westelijke Ontsluiting.

Dassen zijn beschermde dieren, en ook de burchten waarin zij verblijven zijn beschermd. In de Wet Natuurbescherming is vastgelegd dat zorgvuldig moet worden omgesprongen met dassen en hun leefomgeving, en dat handelingen die nadelig zijn voor de das zoveel mogelijk moeten worden voorkomen. Reden voor SP raadslid Rob Molenkamp om net voor het kerstreces een motie in te dienen waarin wordt gevraagd om een uitgebreid onderzoek naar de aanwezige dassen in en rondom het plangebied van de Westelijke Rondweg.

Ondanks de aangenomen motie wil de wethouder het onderzoek beperken tot een kleine driehoek grond net naast het spoor. Dassen waar je niet naar zoekt zul je immers ook niet vinden, en die kunnen dus ook de aanleg van de rondweg niet in de weg staan. Of de rechter er ook zo over denkt moet nog blijken, want op 22 januari is er een nieuwe rechtszaak aangespannen tegen de gemeente Amersfoort door tegenstanders van de rondweg. Tot die tijd mag er geen boom meer gekapt worden in het projectgebied.

De wethouder gaat zelfs zo ver dat hij nu de Stichting Dassenwerkgroep Utrecht de schuld toe probeert te schuiven voor het niet uitvoeren van dit onderzoek! Dat is een volkomen onterechte beschuldiging tegen een stichting die haar best doet om een degelijk onderzoek af te leveren, maar daarbij tegenwerking ondervindt van een college dat helemaal niet geinteresseerd is in de uitkomsten van dit onderzoek.

Gelukkig laat de stichting zich hier niet door afschrikken en gaat zij door met haar onderzoek, zodat we binnenkort hopelijk alsnog een antwoord op de vraag hebben: hoeveel dassen zitten er rondom de Westelijke Rondweg?

Zie ook:

Reactie toevoegen

U bent hier