h

Niet langer wachten met opstarten raadsenquête Vahstal

10 april 2019

Niet langer wachten met opstarten raadsenquête Vahstal

Komende dinsdag zal de SP een motie indienen voor het opstarten van een raadsenquête zodra er een definitieve uitkomst ligt in het al jarenlang lopende conflict tussen projectontwikkelaar Vahstal en de gemeente Amersfoort.

De SP is van mening dat, ongeacht de uitkomst van het conflict, er onderzocht dient te worden hoe het kan dat een dergelijk conflict zo lang de gemeente gegijzeld houdt en financiele risico's hierbij zo enorm hebben kunnen oplopen. Ook moet er duidelijkheid komen over de beschuldigingen over doelbewuste tegenwerking die richting de gemeente geuit zijn in de media. Hiervoor is het nodig dat betrokkenen onder ede gehoord kunnen worden.

De SP maakt zich al langer druk over dit langlopende geschil dat ooit ontstaan is doordat de gemeente en Vahstal onderling een uitruil van belangen afspraken. Vervolgens lijkt het conflict verergerd te zijn doordat diverse wethouders op rij hun verlies niet durfden te nemen en via nieuwe afspraken de hete aardappel steeds weer voor zich uit hebben geschoven.

Het gevolg is een warboel van afspraken waar alleen juristen nog wijs uit kunnen worden en waar grote financiele risico's voor de gemeente aan verbonden zijn. Financiele risico's die uiteindelijk op het bordje van de inwoner van Amersfoort terecht zullen komen.

In 2014 pleitte toenmalig SP fractievoorzitter Ad Meijer al voor het instellen van een raadsenquête. Alhoewel Vahstal onlangs nog een rechtszaak tegen de gemeente heeft gewonnen lijkt het er op dat het conflict nu in de beslissende fase is beland en wordt het tijd dat de gemeenteraad nu begint met de voorbereidingen voor zo'n enquête, zodat deze nog tijdens de huidige raadstermijn van start kan gaan.

Kort en bondig vragen wij de raad om de volgende 2 beslissingen te nemen:

  1. Een raadsenquête op te starten zodra er een definitieve uitkomst ligt in het geschil tussen Vahstal en de gemeente Amersfoort.
  2. Alvast te beginnen met de voorbereidingen voor deze raadsenquête zodat deze straks zo snel mogelijk van start kan gaan.

U bent hier