h

Spilzucht College leidt tot zorgbezuinigingen

16 april 2019

Spilzucht College leidt tot zorgbezuinigingen

‘Terwijl er een miljoenentekort op de zorg is, kent het College een miljoen euro aan de eigen ambtelijke organisatie toe. Dat is ongehoord.’ Dat is de reactie van SP-fractievoorzitter Marijke Jongerman op de plannen van het College van B&W om een miljoen te investeren in de ambtelijke organisatie.

‘Dat de toegang tot zorg onder druk staat door de bezuinigingen van het rijk, is al jaren duidelijk. Maar dat er ondertussen een miljoen wordt toegekend aan de ambtelijke ondersteuning, getuigt van weinig empathisch vermogen van het stadsbestuur’, aldus Jongerman.

Het is geen verrassing voor de SP dat er tekorten zijn bij de zorg. Door de bezuinigingen van het Rijk komen gemeenten in het hele land geld tekort. In de Tweede Kamer knokt de SP-fractie er dan ook hard voor om de zorgbudgetten voor de gemeenten te verruimen. Tegelijkertijd zullen gemeenten maatregelen moeten nemen om niet in de rode cijfers uit te komen. Dat kan op twee manieren, door extra geld vrij te maken voor de zorg of door te snijden in de zorg.

Jongerman: ‘Het College kiest ervoor om te bezuinigen op de zorg, maar zorgt ondertussen kennelijk wel erg goed voor zichzelf. Naast dat er een zevende wethouder moest komen, en er wordt voorgesorteerd op een onnodig duur nieuw stadhuis, moet het overheidspersoneel nu ook nog worden uitgebreid. En dat terwijl met deze middelen een belangrijk deel van de bezuinigingen op de zorg ongedaan kan worden gemaakt. En dan heb ik het nog niet eens over de Westelijke rondweg die ook miljoenen kost, en bovendien geweld toebrengt aan het schaarser wordende groen in en rond Amersfoort.’

De verwachting van de SP is dat veel mensen de komende tijd tussen wal en schip gaan vallen. Geldt dat ook voor u, of kent u iemand die minder zorg krijgt dan nodig is, laat het de SP dan alstublieft weten via amersfoort@sp.nl

U bent hier