h

Waarom wij uit het duurzaamheidsakkoord zijn gestapt

17 april 2019

Waarom wij uit het duurzaamheidsakkoord zijn gestapt

Foto: Marufish

Gisteren heeft de SP fractie in de Amersfoortse raad aangegeven uit het duurzaamheidsakkoord te moeten stappen. Dit was een moeilijke beslissing voor ons omdat wij heel goed inzien dat het een unicum was dat er een door de gehele raad gedragen akkoord over duurzaamheid lag. Alhoewel de meningen over de manier waarop heel erg verschillen is vrijwel iedereen in de Amersfoortse politiek het er gelukkig over eens dat ook Amersfoort er niet aan ontkomt om maatregelen te nemen om de klimaatverandering tegen te gaan.

De SP was dan ook blij met dit breed gedragen akkoord waarin ook aandacht werd gevraagd voor de betaalbaarheid van de duurzaamheidsmaatregelen voor mensen met lage inkomens. Dit was voor ons een belangrijk punt, en reden om in eerste instantie het akkoord te steunen en er onze handtekening onder te zetten. Vanzelfsprekend stonden er ook punten in waar we minder blij mee waren, maar dat zijn de consequenties als je gezamenlijk als raad een akkoord opstelt, dat is een kwestie van geven en nemen.

Toen het besluit vorig jaar werd genomen door de gemeenteraad om gezamenlijk een duurzaamheidsakkoord op te stellen hebben wij dat besluit dan ook gesteund. Voor ons was hierbij echter van groot belang dat er voor een raadsbreed duurzaamheidsakkoord ook geld vrij zou worden gemaakt om de maatregelen in het akkoord uit te kunnen voeren. Zonder budget is een dergelijk akkoord niet meer dan een papieren werkelijkheid.

De doodsteek

Wij waren dan ook zeer ontstemd dat de VVD gisteravond met een amendement kwam dat vroeg om de financiele kaders uit het coalitieakkoord als uitgangsbasis te nemen voor de financiele discussie rondom het duurzaamheidsakkoord. Het resultaat van dit amendement is dat de afspraken van de coalitie voorrang blijven krijgen, en dat alleen als er wat meevallertjes zijn binnen de begroting er ook nog ruimte is voor maatregelen uit het raadsbrede duurzaamheidsakkoord. Daarmee wordt het fundament onder het duurzaamheidsakkoord weggeslagen en is het niet langer een raadsbreed gedragen akkoord, maar wordt het gedegradeerd tot slechts een tweederangs wensenlijstje van de oppositie.

Voordat het amendement in stemming werd gebracht hebben wij in onze stemverklaring overduidelijk aangegeven wat ons bezwaar was tegen dit amendement, en dat dit bezwaar voor ons dusdanig zwaarwegend was dat een meerderheid voor het amendement er toe zou leiden dat wij uit het duurzaamheidsakkoord zouden moeten stappen. Helaas heeft dat de overige partijen niet tegengehouden om toch in meerderheid voor te stemmen, waardoor wij geen andere keuze hadden dan ook daadwerkelijk uit het akkoord te stappen.

Dat de VVD met een dergelijk amendement komt verbaast ons niet, want de partij heeft voorafgaand aan het proces al aangegeven niet te zitten wachten op een raadsbreed akkoord. Dat Amersfoort2014 het amendement mee heeft getekend is onbegrijpelijk, in onze ogen heeft de initiatiefnemer van het raadsbrede akkoord daarmee zelf de doodsteek toegediend aan het akkoord. GroenLinks stemde tegen het amendement, en dat doet ons deugd, want het betekent dat er tenminste 1 partij in de coalitie is die bereid is om ook buiten de coalitie om naar samenwerking te zoeken.

Hoe nu verder?

Er staan veel goede maatregelen in het duurzaamheidsakkoord, en deze zullen wij blijven steunen, ook al hebben wij ons teruggetrokken uit het gehele akkoord. Daarnaast zullen wij met onze eigen voorstellen blijven komen, want er zijn nog steeds noodzakelijke verbeteringen die ontbreken. Wat voor ons vooral van belang blijft is de klimaatrechtvaardigheid, dat iedereen mee kan komen bij de verduurzaming van Amersfoort, ook de mensen die het financieel niet breed hebben. Want zonder draagvlak vanuit de bevolking is de verduurzamingsslag bij voorbaat al gedoemd om te mislukken.

Zie ook:

U bent hier