h

Molenkamp: Collegeplannen Schothorsterlaan zijn ondoordacht en onhaalbaar

16 mei 2019

Molenkamp: Collegeplannen Schothorsterlaan zijn ondoordacht en onhaalbaar

Het plan van het college om 60 woningen te bouwen op de Schothorsterlaan is ondoordacht en onhaalbaar. Dat is de reactie van SP-raadslid Rob Molenkamp op de collegeplannen om Park Schothorst te bebouwen.

Volgens het raadslid heeft de gemeente geen antwoord op belangrijke vragen over bijvoorbeeld de ontsluiting van de nieuw te bouwen wijk: ‘Een aantal van 60 woningen levert naar schatting zo’n 300 verkeersbewegingen per dag op. En die zouden dan allemaal over het smalle laantje moeten rijden. Dat wordt een drama.’ Molenkamp is ook niet te spreken over de manier waarop de omwonenden worden geïnformeerd over de plannen: ‘Er komt maar één bijeenkomst waarop de wensen van de omwonenden worden gehoord. Dat heeft niets te maken met het betrekken van mensen bij collegeplannen.’

De SP is niet tegen alle vormen van bebouwing op de Schothorsterlaan. De SP stelt daarom voor aan het college om met omwonenden in gesprek te gaan over het realiseren van 20 sociale huurwoningen. ‘Met behoud van de natuurwaarden en in samenspraak met de bewoners’, aldus Molenkamp.

U bent hier