h
15 december 2014

Bewoners Hooglanderveen: "Pinautomaat moet terug!"

Een overgrote meerderheid van de bewoners van Hooglanderveen wil de pinautomaat in het dorp terug. Daarom overhandigt een groep bewoners, samen met de SP Amersfoort, dinsdagavond ruim 300 handtekeningen aan wethouder Buijtelaar.

Lees verder
15 december 2014

Onze zorg over de financiële problemen bij gemeente Amersfoort

De gemeente zit in financiële problemen en toezicht van de provincie dreigt. Dat komt voor de SP niet als een verrassing. Om financieel gezond te zijn, moeten we stoppen met zinloze en geldverslindende projecten zoals de Westelijke Ontsluiting en Zwembad Hogeweg. Bezuinigen op zorg en sociale zekerheid is onacceptabel. Eerst de mens, dan prestigeprojecten.

Lees verder
12 december 2014

Stop direct éénzijdige afbouw uren Huishoudelijke Hulp!

Op 20 november 2014 stuurde het college naar alle cliënten die op dit moment Huishoudelijke Hulp krijgen een brief. Daarin staat aangegeven dat de gemeente de urenindicaties intrekt en dat de zorgaanbieders geacht worden met deze cliënten samen een “ondersteuningsplan” op te stellen dat zou moeten resulteren in nieuwe urenindicaties.

Let wel, de betreffende zorgaanbieders krijgen een aanzienlijk lager budget. De zorgaanbieders krijgen van de gemeente in principe tijd tot 1 januari a.s. om dit met alle cliënten af te handelen, met mogelijk een uitloop tot 1 februari. Aangezien Amersfoort meer dan 2500 cliënten met Huishoudelijke Hulp telt is dit het recept voor onzorgvuldige beslissingen en haastprocedures.

Lees verder
26 november 2014

SP opent meldpunt thuiszorg

Veel ouderen en gehandicapten maken zich zorgen: “houd ik nog de hulp die ik nodig heb?” Vaak zijn ze al eerder onterecht gekort op huishoudelijke hulp en er dreigt nu opnieuw voor een groot aantal cliënten een korting op het aantal uren. De brief die zij afgelopen week van de gemeente ontvingen geeft geen duidelijkheid. Daarom opent de SP Amersfoort het meldpunt thuiszorg. De SP roept iedereen op de gevolgen van de bezuinigingen te melden via amersfoort.sp.nl of via 06-19748405. Ook een persoonlijk gesprek wordt op prijs gesteld.

Lees verder
26 november 2014

Amersfoortse tegenprestatie ook voor mantelzorgers en vrijwilligers

Vanaf 1 januari kunnen gemeenten een tegenprestatie opleggen aan mensen met een uitkering. Maar liefst 90% van de gemeenten heeft er voor gekozen om mantelzorgers of mensen die al vrijwilligerswerk doen vrijstelling te geven hiervoor. De Amersfoortse politiek liet zich gisteravond echter van haar harde kant zien, ondanks verzet van de SP bleek men niet bereid om deze groepen mensen te ontheffen van de tegenprestatie. 

Lees verder
17 november 2014

Bien van den Brink-Tjebbes

Op 5 november overleed Bien van den Brink-Tjebbes (90). Bien was zeer bij de SP-afdeling betrokken, en was in 2010 onze lijstduwer bij de gemeenteraadsverkiezingen. Namens het bestuur van de SP-Amersfoort woonde ik de dankdienst bij in de Emmaüskerk in het Soesterkwartier.

Lees verder
12 november 2014

Vogelvrij!

Gisteravond heeft de gemeenteraad de begroting voor 2015-2018 vastgesteld. Zonder geoormerkt geld opzij te zetten om keihard te garanderen dat mensen die straks door de bezuinigingen geen zorg meer krijgen toch geholpen kunnen worden. Natuurlijk heeft de SP tegen zo’n begroting gestemd.

Lees verder
3 november 2014

SP ledenavond met Tjitske Siderius

Op woensdag 29 oktober was er in “de Moed” een avond waar leden alles te weten konden komen over de SP. Hoe krijgt de SP de Brabanthallen vol? En hoe kan een afdeling zich verzetten tegen de kaalslag in de zorg? Dat soort vragen werden beantwoord.

Lees verder
3 november 2014

Huurders Randenbroek-Zuid: 'Wij zijn geen melkkoe'

De huurders van Randenbroek-Zuid hebben, samen met de SP Amersfoort, een doos melkpakken aan de Alliantie overhandigd. Met deze actie maakten zij de woningbouwcorporatie duidelijk dat ze geen melkkoe zijn en dat de gedwongen koppelverhuur van de parkeerplaatsen moet stoppen.

Buurtbewoner Gino Mac Donald: 'Wij betalen enorm veel geld voor een parkeerplaats die veel van ons niet willen of niet nodig hebben. De Alliantie gebruikt ons als melkkoe en daar moet een einde aan komen.'

Lees verder
3 november 2014

Red de zorg, protesteer zaterdag mee in Den Haag!

De Abvakabo/FNV voor Zorg gaan op 8 november het eerste deel van de petitie (100.000 handtekeningen) overhandigen aan de Eerste Kamer. Op deze dag staat er ook een demonstratie langs de Tweede Kamer gepland.  

De FNV heeft besloten om door het hele land gratis vervoer in te zetten voor iedereen, lid of geen lid. We willen met een goed gezelschap ons protest tegen de nieuwe wetten (wlz/wmo), de sluiting van 800 zorgcentra, ontslag 100.000 werknemers en 2,9 miljard Euro aan bezuinigingen in de zorg, duidelijk maken.

Lees verder

Pagina's