h
8 november 2013

SP-missie voor Amersfoort

Op dinsdag 5 november sprak fractievoorzitter Ad Meijer weer de volgende woorden uit tijdens het begrotingsdebat:

Lees verder
6 november 2013

Mogen we even afrekenen?

Op maandag 11 november organiseert de SP voor de tweede keer een MKB dag in de Jaarbeurs te Utrecht onder de titel 'Mogen we even afrekenen?'. Zowel SP-leider Emile Roemer als de waarnemend voorzitter van MKB-Nederland Michaël van Straalen zullen de gehele dag aanwezig zijn, evenals SP-Europarlementariër Dennis de Jong en SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen.

Lees verder
5 november 2013

SP teleurgesteld: geen rechtstreeks busvervoer naar ziekenhuis

De SP Leusden is zeer teleurgesteld over de houding van gemeente Leusden en de Provincie Utrecht. Gedeputeerde Remco van Lunteren is duidelijk in zijn brief aan Provinciale Staten. Er komt geen rechtstreekse proefbus naar het nieuwe ziekenhuis Meander.

Lees verder
31 oktober 2013

Basta! Nu de ommezwaai

Honderden plaatsgenoten zijn op voedselbanken aangewezen of krijgen niet de zorgvoorziening waar ze om vragen. Kinderen die jeugdzorg nodig hebben moeten straks maar afwachten wat er met die zorg gebeurt.

Lees verder
22 oktober 2013

Ramon Smits Alvarez overleden

Vanmorgen bereikte ons het bericht dat Ramon Smits Alvarez is overleden. De SP ervaart deze dramatische gebeurtenis als een grote schok en leeft zeer mee met zijn familie. Wij willen ook de PvdA van harte condoleren. Deze partij maakt door de gebeurtenis ook een moeilijke tijd door. Het overlijden van Ramon roept de nodige vragen op, die, naar wij hopen, met de tijd beantwoord kunnen worden. Op dit moment telt slechts het verlies en het verdriet van zijn familie en omgeving.

Lees verder
14 oktober 2013

SP Persbericht over berichtgeving rondom Ramon Smits Alvarez

Zeer tegen zijn zin is SP-fractievoorzitter Ad Meijer in de media genoemd als "geheime schakel" in de vermissingszaak van Ramon Smits Alvarez. Pijnlijk is dat deze zorgelijke en verdrietige gebeurtenis wordt doorkruist door sensationele en niet ter zake doende berichtgeving.

Lees verder
3 oktober 2013

Is Amersfoort op “jacht”?

100331_ANPk_gehandicapten.jpg (368×266)De gemeente Amersfoort heeft per augustus 14 gehandicapten hun parkeerplaats afgenomen. De SP heeft onderzoek gedaan naar de redenen. De meeste van deze gehandicapten kunnen aantonen de plek om medische redenen nodig te hebben, eenvoudigweg omdat anders de afstand tot hun auto te groot is om te overbruggen. Onderzoek van medici bevestigt dit.

Het gaat hier in enkele gevallen om mensen ver in de 70.

Lees verder
30 september 2013

SP adviseert breed gedragen onderzoek naar koopzondagen

De vereniging Ondernemers Binnenstad Amersfoort (OBA) heeft alle winkeliers in de binnenstad geadviseerd om elke zondag open te zijn. De SP is van mening dat de peiling waar de OBA haar advies op baseert niet representatief is, en gaat daarom zelf een onderzoek uitvoeren onder winkeliers om duidelijkheid te krijgen over het draagvlak voor meer koopzondagen in Amersfoort.

Lees verder
27 september 2013

Ad Meijer gekozen als lijsttrekker

Ad Meijer gaat de Amersfoortse SP-kar trekken voor de gemeenteraadsverkiezingen volgende jaar maart. Afgelopen donderdag 26 september werd hij door de ledenvergadering unaniem gekozen als lijsttrekker. Marijke Jongerman staat tweede op de lijst, die in totaal 45 namen telt. Rob Molenkamp is de nummer drie, Sergey van Daalen staat vierde en Marc Smits is met zijn 22 jaar de jongste van de eerste vijf. ALV 26 September 2013

De verkiezingen zullen wat de SP betreft vooral moeten gaan over kwalitatief goede zorg, over betaalbare woningen, over sociale opvang van mensen die nu al tussen de wal en het schip zijn gevallen en over de peperdure prestigeprojecten.

Lees verder

Pagina's