h

College neemt onzekerheid rondom recycling kunstgrasvelden niet weg

1 oktober 2018

College neemt onzekerheid rondom recycling kunstgrasvelden niet weg

Naar aanleiding van een Zembla uitzending over de recycling van kunstgrasvelden heeft de SP fractie het college mondeling gevraagd of kunstgrasvelden in Amersfoort wel correct gerycled worden. In de uitzending werden diverse problemen rondom de recycling van deze velden aangekaart. Gemeenten betalen veel geld voor het afvoeren van gebruikte kunstgrasvelden, dus je zou mogen verwachten dat deze snel en correct verwerkt worden, maar dat blijkt lang niet altijd het geval te zijn.

Zo blijken afgedankte kunstgrasvelden vaak langdurig in de open lucht te worden opgeslagen, soms zonder dat daar door de overheid een vergunning voor is verleend. Weer en wind hebben vrij spel op het opgeslagen kunstgras, dat vol zit met schadelijke stoffen die niet in het milieu thuishoren.

De makers van Zembla denken dat de gemeenten waar deze afvalbedrijven gevestigd zijn dit soort situaties gedogen, omdat te streng handhaven met dwangsommen het risico met zich meebrengt dat deze afvalbedrijven dan failliet gaan. In dat geval blijft de desbetreffende gemeente achter met een grote berg afval en draait deze op voor de vaak hoge saneringskosten (Amersfoort heeft daar zelf ook al ervaring mee met een ander soort afvalbedrijf).

Helaas blijkt Amersfoort zich weinig aan te trekken van de berichtgeving rondom deze kunstgrasvelden. De wethouder beperkte zich in zijn antwoord tot de opmerking dat Amersfoort netjes de bijbehorende certificaten krijgt wanneer een kunstgrasveld wordt aangeleverd voor recycling, en hij verwijst door naar een schriftelijke reactie van het bedrijf in kwestie over de uitzending van Zembla. Wat hem betreft is daarmee aan de eigen verplichtingen voldaan en is de zaak daarmee afgedaan.

Of een dergelijk certificaat daadwerkelijk inhoudt dat de velden ook goed verwerkt worden, en of alles wel zorgvuldig en volgens de regels gebeurt, interesseert de gemeente niet. Dat moet de landelijke overheid maar uitzoeken. Van een college dat beweert duurzaamheid hoog in het vaandel te hebben zou je toch meer mogen verwachten.

Reactie toevoegen

U bent hier