Wat wilen wij met Amersfoort? Willen we dat straks alleen voor de 'happy few' nog ruimte is in onze mooie gemeente, of blijft Amersfoort bereikbaar voor iedereen?

Verkiezingsprogramma: 
Kandidaten: 
Marijke
Jongerman
Email: 
marijke_sp@jongerman.nl
Mobiel: 
0638914880
Ondertitel: 
'Al 4 jaar lang zet ik me in de raad in voor meer sociale woningen, een waardig bestaan voor mensen met een beperking, en tegen armoede. Met een sterke SP kunnen we straks dat geluid nog krachtiger vertolken.'
Rob
Molenkamp
Introductie: 

 

Ondertitel: 
'Als docent maatschappijleer probeer ik jongeren te enthousiasmeren voor politiek en samenleving. Daarnaast ga ik graag de natuur in met mijn camera. Amersfoort kan veel natuurvriendelijker, daar zal ik voor blijven vechten.'
Marc
Smits
Ondertitel: 
'Ik ben geboren en getogen in Amersfoort. Het is tijd dat we een sociale stad worden: waar je de zorg krijgt die nodig is, waar iedereen een betaalbaar huis kan vinden en waar we investeren in cultuur.'
Adri
Slingerland
Ondertitel: 
'Ik heb jarenlang gewerkt in de zorg en hulpverlening. Ik spreek veel mensen en luister goed naar wat zij hebben te zeggen. Hun geluid wil ik laten horen in de gemeenteraad.'
Rob
Mollink
Ondertitel: 
'Amersfoort is een prachtige stad met zeer diverse bewoners en buurten. Om alle wijken mooi en leefbaar te maken en te houden is socialere politiek hard nodig. Daar zet ik me graag voor in. In de raad en op straat.'
Mieke
Kruyt
Ondertitel: 
'Al ruim 10 jaar zet ik me met veel plezier in voor de stad: voor een discotheek, meer fietsenrekken op het station en tegen schimmelwoningen. En daar blijf ik voor vechten.'
Len
Bitterling
Judith
van Zon
Sergey
van Daalen
Hans
Hubregtse
Bets
Beltman
Jolieke
Ritzema
Wim
van Gammeren
Bob
van Ravensberg
Immy
Scholte
Ada
de Smit
Machteld
Mossink
Yael
Kooy
Mervet
Hanafy
Hans
Wakka
Jaap
Hengeveld
Wim
Schoonheijm
Hugo
Kruyt
Nel
Groenendijk
Joke
Sickmann
Standpunten: 
Kernwoord standpunt (titel): 
Meer sociale huurwoningen
Beschrijving standpunt: 

De SP wil minimaal 40% sociale huurwoningen per bouwproject verplicht stellen, en een einde aan verkoop, sloop en vermarkting van sociale huurwoningen zodat er een einde komt aan de veel te lange wachtlijsten.

Kernwoord standpunt (titel): 
Lagere huren
Beschrijving standpunt: 

Huishoudens met een te hoge huur voor hun inkomen krijgen een huurverlaging. Het kan, want in Amsterdam en Utrecht doet de SP dit al!

Kernwoord standpunt (titel): 
Huurteam
Beschrijving standpunt: 

Veel te veel mensen wonen nog in huurwoningen met achterstallig onderhoud. Wij willen een huurteam dat actief op zoek gaat naar deze woningen om er voor te zorgen dat corporaties dit aan gaan pakken.

Kernwoord standpunt (titel): 
Gemeentelijk thuiszorg bedrijf
Beschrijving standpunt: 

Aanbestedingen en allemaal aparte gebouwen en directies kost onnodig veel geld, de SP wil daarom dat er 1 gemeentelijk thuiszorg bedrijf komt zodat zorggeld ook echt naar zorg gaat.

Kernwoord standpunt (titel): 
Eigen bijdrage vrije gemeente
Beschrijving standpunt: 

Drempels horen niet thuis in de zorg, uitgestelde zorg maakt de zorg alleen maar duurder. Daarom willen wij de eigen bijdragen zoveel mogelijk afschaffen in Amersfoort.

Kernwoord standpunt (titel): 
Een bus in elke wijk
Beschrijving standpunt: 

Het busvervoer in Amersfoort kan veel beter, wij willen op elke dag van de week een bus in elke wijk, en gaan experimenteren met gratis en goedkoper busvervoer.

Kernwoord standpunt (titel): 
Amersfoort wordt weer groen
Beschrijving standpunt: 

Er komt een einde aan de ongelimiteerde bomenkap in Amersfoort, voor elke boom die gekapt wordt planten we er minimaal 1 terug. Versteende oppervlakken worden waar mogelijk weer vergroend.

Kernwoord standpunt (titel): 
Gratis schoolzwemmen
Beschrijving standpunt: 

In een waterrijk land als Nederland moet iedereen kunnen zwemmen. Daarom voeren we het gratis schoolzwemmen weer in.

Kernwoord standpunt (titel): 
Conciërge op elke school
Beschrijving standpunt: 

Onderwijzers hebben het al druk genoeg met onderwijzen, en moeten niet extra belast worden met onnodige taken. Elke school krijgt daarom een concierge om ze te ondersteunen. 

Agenda: 
Titel: 
Woondebat
Datum en tijd: 
woensdag, maart 7, 2018 - 19:30
Info: 

Het woondebat wordt georganiseerd door Omnia, Portaal en de Alliantie. Namens de SP zal onze lijsttrekker Marijke Jongerman deelnemen aan dit debat.

Waar: 
KAdEcafé
Titel: 
Duurzaam verkiezingsdebat
Datum en tijd: 
donderdag, maart 8, 2018 - 19:30
Info: 

Een debat over duurzaamheid, georganiseerd door de duurzaamheidsambassadeurs van Amersfoort. Namens de SP doet onze nummer 2 Rob Molenkamp mee aan dit debat.

Waar: 
Johanneskerk, Westsingel 30
Titel: 
Ouderen debat
Datum en tijd: 
zaterdag, maart 10, 2018 - 09:30
Info: 

Een debat over de toekomst van ouderen in Amersfoort, georganiseerd door de KBO. Namens de SP doet onze lijsttrekker Marijke Jongerman mee aan dit debat.

Waar: 
Verzorgingshuis de Koperhorst
Contact email: 
Verkiezingsnieuws dossier: 
Landingspagina: 

'Als het aan de SP ligt wordt het dat laatste. Dat vraagt om meer sociale woningen, lagere huren en het aanpakken van achterstallig onderhoud. Dat vraagt om toegankelijke zorg, via een gemeentelijk thuiszorg bedrijf en zonder eigen bijdragen en bestrijding van armoede. Dat vraagt om verduurzaming waar iedere Amersfoorter van mee profiteert, niet alleen de hoogste inkomens. Dat vraagt om een groen ingerichte stad met wijkcentra, goed openbaar vervoer en sport- en cultuurvoorzieningen in elke wijk. Maar dat vraagt vooral om uw hulp, want de SP wil niet over u besturen, maar samen met u het bestuur van deze stad vormgeven. Voor Amersfoort. Voor elkaar!'

Marijke Jongerman
Slogan: 
Voor jezelf, Voor elkaar
Facebook: 
https://www.facebook.com/SPAmersfoort/
Twitter: 
https://twitter.com/SPAmersfoort
Aantal topkandidaten: 
6

Onze mensen

Volg ons

Twitter SP Amersfoort