h
16 december 2018

Picnic, hip & trendy, maar ook voor het personeel?

Vanwege berichtgeving rondom onveilige arbeidsomstandigheden bij Picnic wil de Amersfoortse SP fractie duidelijkheid van het college over een groep WSW medewerkers die bij Picnic is gedetacheerd. Daarnaast vraagt de SP het college om te stoppen met promotionele CityMarketing uitingen waarin Picnic een rol speelt, omdat een bedrijf dat slecht met haar personeel omspringt geen voorbeeldfunctie heeft.

Lees verder
11 december 2018

Westelijke Rondweg het volgende Eemhuis debacle?

Amersfoort staat op het punt om opnieuw in een project te stappen waarvan bij voorbaat al bekend is dat het tot enorme kostenoverschrijdingen gaat leiden. Na jaren van plannen is het college eindelijk met een definitieve financiele doorrekening voor de Westelijke Rondweg gekomen, en deze rammelt aan alle kanten.

Als de raad instemt met deze financiele doorrekening gaat nog deze maand de massale bomenkap in Amersfoort West beginnen. Maar dat is niet de enige prijs die Amersfoort moet betalen voor dit zinloze project, de financiele afrekening volgt later, en die zal een stuk hoger zijn dan nu door het college wordt voorgesteld.

Lees verder
27 november 2018

Meer sociale woningbouw op het Manegeterrein

De SP wil meer sociale woningbouw op het Manageterrein aan de Leusderweg 320. Vanavond (dinsdag 27 november) worden de plannen van ontwikkelaar Habitoo besproken in de raad. Samen met omwonenden en andere belanghebbenden heeft de ontwikkelaar een plan voor 47 woningen ontwikkeld voor dit gebied, maar de SP fractie is slechts deels tevreden over het plan dat hier uiteindelijk uit is gekomen.

Lees verder
1 oktober 2018

College neemt onzekerheid rondom recycling kunstgrasvelden niet weg

Naar aanleiding van een Zembla uitzending over de recycling van kunstgrasvelden heeft de SP fractie het college mondeling gevraagd of kunstgrasvelden in Amersfoort wel correct gerycled worden. In de uitzending werden diverse problemen rondom de recycling van deze velden aangekaart. Gemeenten betalen veel geld voor het afvoeren van gebruikte kunstgrasvelden, dus je zou mogen verwachten dat deze snel en correct verwerkt worden, maar dat blijkt lang niet altijd het geval te zijn.

Lees verder
23 september 2018

Geheime coalitieafspraak verbiedt vervolgonderzoeken naar Westelijke Rondweg

Een geheime coalitieafspraak verbiedt de coalitiepartijen in Amersfoort om voor nieuwe onderzoeken naar de omstreden Westelijke Rondweg te stemmen. Dat blijkt uit een open brief van de D66 fractie aan de leden van D66 Amersfoort. De SP fractie is zeer ontstemd over het bestaan van deze geheime afspraak en ziet dit als een ondermijning van 1 van de belangrijkste kerntaken van de raad, de controlerende functie. Om die reden dienen SP raadsleden Jongerman & Molenkamp schriftelijke vragen in aan het college.

Lees verder
17 september 2018

Amersfoort moet nu kiezen voor een gemeentelijk thuiszorgbedrijf

Foto: Sergey van Daalen

De gemeente Amersfoort kan zonder kwaliteitsverlies een deel van de tekorten in de zorg wegwerken door te kiezen voor een gemeentelijk thuiszorgbedrijf, dat is het voorstel waarmee de SP komende dinsdag bij wil dragen aan het externe onderzoek naar bezuinigingen op de zorg in Amersfoort.

Lees verder
16 september 2018

Grote zorgen rondom kostenoverschrijdingen bij de Westelijke Rondweg

De SP maakt zich meer en meer zorgen rondom mogelijke kostenoverschrijdingen bij de Westelijke Rondweg. Sinds het einde van de crisis stijgen de kosten voor grote infrastructuurprojecten explosief, en ook is er nog veel onduidelijk over mogelijke meerkosten bij de rondweg. Reden voor SP raadslid Rob Molenkamp om opnieuw schriftelijke vragen in te dienen hierover.

Lees verder
16 september 2018

Succes in het Soesterkwartier: Racebaan Noordewierweg aangepakt

Foto: Marijke Jongerman

Actievoeren werkt, dat blijkt ook nu weer in het Soesterkwartier. Afgelopen maanden vroegen de bewoners van deze wijk met steun van de SP via handtekeningen- en posteracties, en een ludieke actie waarbij 30 km op de weg werd geschilderd aandacht voor de onveiligheid op de drukke Noordewierweg. De wethouder heeft nu eindelijk ingegrepen en een deel van de Noordewierweg tot 30km/uur zone uitgeroepen.

Lees verder
6 september 2018

Gemeente gaat in gesprek met kippenboer Hoogland

De gemeente Amersfoort moet samen met de provincie Utrecht het gesprek aangaan met de Hooglandse pluimveehouder die zijn bedrijf wil uitbreiden tot 103.000 vleeskuikens. Dat is de uitkomst van een motie van de SP en GroenLinks die afgelopen dinsdag werd aangenomen door de raad na een eerder hierover door SP raadslid Rob Molenkamp aangezwengelde discussie.

Lees verder
8 juni 2018

Nieuw college kiest nu al voor zichzelf, en niet voor Amersfoort

Deze week hebben de 4 onderhandelende partijen (VVD, D66, ChristenUnie & GroenLinks) laten weten dat ze er bijna uit zijn met de vorming van een nieuwe coalitie. Hierbij hebben ze ook aangegeven dat de nieuwe coalitie 7 wethouders zal krijgen, 2 meer dan Amersfoort er nu heeft. Daarmee krijgt Amersfoort net zoveel wethouders als het meer dan 2 keer zo grote Utrecht en er slechts eentje minder dan onze hoofdstad Amsterdam.

Lees verder

Pagina's