h
19 september 2016

Heien bij de Horsten opnieuw stilgelegd

Opnieuw is het heien bij de Horstenflats stilgelegd. Ondanks het feit dat de huurders in de flats waarbij de heiwerkzaamheden plaatsvinden verteld was dat er geen ernstige trillingen zouden optreden, blijken deze trillingen nu dusdanig ernstig te zijn dat zelfs bewoners van de koopwoningen aan de overkant van de straat er last van hebben en vrezen zij voor scheuren in hun huizen. Aanleiding voor de Alliantie om opnieuw de heiwerkzaamheden stil te leggen.

De SP heeft zich al vanaf dag 1 verzet tegen deze werkzaamheden, o.a. omdat bewoners van de flats bang waren voor de gevolgen voor hun verouderde flat met aangetaste gallerijvloeren. Naar de veiligheid van deze vloeren loopt nog steeds een onderzoek, maar voor de gemeente en de Alliantie was dit onvoldoende reden om te wachten met de heiwerkzaamheden.

Eerder vandaag is deze reportage hierover uitgezonden door Kei TV. Het staken van de heiwerkzaamheden was bij het maken van dit filmpje nog niet bekend:

Lees verder
11 september 2016

Amersfoortse bijeenkomst Nationaal ZorgFonds groot succes

Foto: Sergey van Daalen

De Amersfoortse beweging voor het Nationaal ZorgFonds zonder eigen risico groeit. Dat bleek vrijdagavond bij een drukbezochte bijeenkomst in Theater De Lieve Vrouw. ‘Het sentiment in de zaal was duidelijk: we moeten af van het eigen risico en de enorme macht van de zorgverzekeraars. Je moet kunnen rekenen op de zorg die je nodig hebt’, aldus Marc Smits.

Lees verder
5 september 2016

Met het Nationaal ZorgFonds goede zorg voor iedereen

Foto: Cees Wouda

Een op de vijf mensen ziet wel eens af van noodzakelijke zorg vanwege het eigen risico. Daarnaast werd deze zomer bekend dat VGZ te weinig zorg heeft ingekocht bij het Meander ziekenhuis. Hierdoor moeten patiënten van deze verzekering langer op de wachtlijst dan nodig. Daarom zette het comité Nationaal ZorgFonds maandagochtend een muur voor het Meander Ziekenhuis. ‘In Nederland moet je kunnen rekenen op de zorg die je nodig hebt in het ziekenhuis waar je graag naartoe wilt. Maar het eigen risico en de enorme macht van de zorgverzekeraars zijn in de praktijk een enorme barrière. Met deze ludieke actie vragen wij aandacht voor de gevolgen van de marktwerking in de zorg.’

Lees verder
30 augustus 2016

9 september: Amersfoortse bijeenkomst Nationaal ZorgFonds

Het Nationaal ZorgFonds organiseert op vrijdagavond 9 september een openbare avond in De Lieve Vrouw. Zorgverleners, initiatiefnemers gaan met elkaar in gesprek over het plan om de zorgverzekeraars af te schaffen en een Nationaal ZorgFonds zonder eigen risico op te zetten. De avond start om 20.00 uur, de toegang is gratis.

Lees verder
13 juli 2016

Actievoeren helpt: Geen roundup meer in Nimmerdor

Foto: Sergey van Daalen

Er was een flinke strijd voor nodig. Samen met bewoners en belangengroepen werd de strijd voor een milieuvriendelijkere aanpak van bos Nimmerdor gewonnen. SP raadslid Rob Molenkamp stelde het onderwerp aan de orde via raadsvergaderingen, raadswerkbezoeken, vele schriftelijke vragen, een ludieke actie waarbij de bomen tijdelijk een naam opgespoten kregen en een petitie.

Nu is het zover: Geen Roundup meer, maar milieuvriendelijk terugdringen van de exoten. De lanen in stukjes en beetjes vervangen in plaats van alle bomen tegelijk. En zware kaalslag voor een sleeheuvel en een sterrenbos zijn vooralsnog van de baan.

Lees verder
9 juli 2016

De Kadernota, geen extra geld naar zorg, niet toekomstbestendig

Ondanks het feit dat er dit keer ook een aantal goede zaken in stonden heeft de SP tegen de nieuwe Kadernota gestemd. De belangrijkste reden hiervoor is dat er onvoldoende ruimte bleek te zijn om extra geld aan zorg uit te geven, terwijl het college hier vorig jaar nota bene nog geld op over heeft gehouden.

Lees verder
5 juni 2016

Omnia-huurders reiken gouden hamer uit

Foto: Sergey van Daalen

Afgelopen week hebben bewoners uit Schothorst een gouden hamer uitgereikt aan wooncorporatie Omnia. Hiermee willen ze duidelijk maken dat het achterstallig onderhoud te lang heeft geduurd en dat Omnia zich nu snel in moet spannen om de woningen eindelijk veilig en gezond te maken.

Lees verder
25 mei 2016

Versoepeling regels vergunningparkeren, een groot fiasco?

Foto: Marijke Jongerman

Het invoeren van nieuwe parkeervergunningzones in Amersfoort lijkt uit te lopen op een groot fiasco. Hele straten en buurten komen inmiddels in opstand hiertegen, en voelen zich niet gehoord. De SP, die als enige partij tegen het afschaffen van de bewonersenquête vergunningparkeren stemde, roept dan ook op om deze enquête weer in te voeren. Daarnaast vindt de fractie dat de kosten voor parkeervergunningen bij de gemeente moeten komen te liggen, niet bij bewoners.

Lees verder
23 mei 2016

Nieuw datalek en falende invoer automatiseringssysteem direct ophelderen!

"Als informatie die wij hebben klopt heeft Amersfoort een groot probleem en dit college zeker ook", zegt SP-fractievoorzitter Ad Meijer. "Dan heeft deze gemeente rondom het loket Werk Inkomen en Zorg een automatiseringssysteem aangeschaft dat niet goed is uitgetest en waarvan de invoering niet goed is voorbereid".

Informatie, in het bezit van de Amersfoortse SP, geeft aan dat dit zg. DMS-systeem in november 2015 is ingevoerd en eind december 2015 weer buiten werking is gesteld. Ondertussen waren de problemen op de werkvloer zo hoog opgelopen dat personeel zich ziek meldde en de ondernemingsraad een rol ging spelen.

"Dramatisch", zegt Meijer. "Zowel voor de medewerkers als wat betreft de kosten. Volstrekte helderheid is nodig!".

Lees verder
22 mei 2016

8 juni: Ledenvergadering met SP-Kamerlid Michiel van Nispen

Foto: SP

Op 8 juni is de Algemene Ledenvergadering van de SP Amersfoort. Op deze avond wordt een nieuw bestuur gekozen en blikken we terug op de activiteiten van onze afdeling in het afgelopen jaar. Ook is SP-Kamerlid Michiel van Nispen aanwezig voor een politiek café over de alternatieven van de SP. Uiteraard is er alle gelegenheid om de vragen te stellen die u wilt stellen.

De ledenvergadering start om 20.00 uur in De Moed, Snouckaertlaan 70.

Lees verder

Pagina's