h
14 maart 2016

SP wil actieve bestrijding winkelleegstand Soesterkwartier & Nieuwland

De SP wil dat het Amersfoortse college leegstand in wijkwinkelcentra actief gaat bestrijden. De SP vindt dat overlaten aan de markt niet werkt, dit leidt o.a. in het Soesterkwartier en Nieuwland tot leegstand, krimp en verpaupering. Met een twee sporen programma dat bestaat uit een leegstand verordening en een investerings-programma wil de SP dit tegengaan. Een vergelijkbaar programma heeft eerder in de gemeente Oldambt al tot succesvolle resultaten geleid.

Lees verder
3 maart 2016

SP fractie zegt vertrouwen in wethouder op

Afgelopen dinsdag heeft de SP fractie het vertrouwen in wethouder Houwing opgezegd. De SP staat er pal voor dat Amersfoort de noodzakelijke opvang aan vluchtelingen biedt. Daarbij is het van het grootste belang dat er draagvlak wordt georganiseerd onder direct betrokkenen. De wethouder heeft het draagvlak juist afgebroken. Dat rekent de SP haar zwaar aan.

Lees verder
26 februari 2016

Gemeente frustreert democratisch proces!

"Door voor het referendum op 6 april over het associatieverdrag met Oekraïne geen verkiezingsborden te plaatsen, frustreert Amersfoort het democratisch proces!" Dat is de opvatting van SP-fractievoorzitter Ad Meijer. Bij verkiezingen worden er in Amersfoort op 18 locaties verkiezingsborden geplaatst en nu, als het aan het college ligt, helemaal geen.

Lees verder
19 februari 2016

Grondig onderzoek naar plaatsing oorlogsvluchtelingen Zon en Schild nodig

Wethouder Houwing moet niet alleen toegeven dat ze het verhaal van een ervaringsdeskundige verkeerd heeft weergegeven. Ze moet hem ook serieus nemen. Dat zegt SP-fractievoorzitter Ad Meijer. ‘Ze kon niet anders dan die enorme fout toegeven. Maar heel snel en grondig onderzoek naar de risico’s die kleven aan de plaatsing van minderjarige oorlogsvluchtelingen op het terrein van Zon en Schild is nodig. Totdat de uitkomsten van dat onderzoek bekend zijn moet de plaatsing worden uitgesteld. 'Foutje bedankt' zeggen en de plannen gewoon doorzetten is onacceptabel.’

Lees verder
18 februari 2016

Bewoners en SP: 'Maak de Telemannhof weer veilig!'

Foto: Bets Beltman

Onder dit motto hebben bewoners van de Telemannhof afgelopen woensdagochtend gesproken met Portaal over de onveilige situatie in hun flatgebouw. Dit gesprek kwam tot stand nadat er met hulp van de SP handtekeningen onder alle bewoners waren opgehaald. Meer dan 80% van de bewoners maakt zich zorgen over de toenemende onveiligheid en tekende voor een spoedig gesprek met Portaal over te treffen maatregelen in het gebouw.

Lees verder
17 februari 2016

Overwinning voor TSN medewerkers!

Foto: Sergey van Daalen

Na een jaar lang intensief actievoeren is het gisteravond door de gemeenteraad aangenomen reddingsplan een grote overwinning voor de thuiszorgmedewerkers van TSN! 

Buurtzorg/Stichting Familiehulp gaat TSN in Amersfoort overnemen. De 300 thuiszorgmedewerkers houden hun baan èn arbeidsvoorwaarden, de 1200 cliënten worden overgenomen en houden bovendien hun vertrouwde hulp.

Dat waren nou net precies de belangrijkste eisen die de thuiszorgmedewerkers, met steun van de SP, aan de gemeente stelden. Ondanks voortdurende tegenwerking van een aantal fracties in de Amersfoortse gemeenteraad hebben zij volgehouden.  Actievoeren loont!

Lees verder
16 februari 2016

20 februari: Super Zaterdag!

Op zaterdag 20 februari zal de Utrechtse Super Zaterdag plaats vinden! Met tientallen partijleden uit de hele regio zullen we één wijk in Utrecht intrekken. Ook Paulus Jansen, Nine Kooiman en Sadet Karabulut zullen mee de deuren langs gaan. Met zoveel mogelijk mensen langs zoveel mogelijk deuren!

Lees verder
10 februari 2016

Bachwegbewoners massaal in actie voor gezonde woningen

Foto: SP Amersfoort

De Amersfoortse SP is diep onder de indruk van de bewoners van de Bachweg die woensdag 10 februari,  samen met de SP, een brief aan de Alliantie hebben aangeboden. Massaal liepen zij van hun flats aan de Bachweg naar de Alliantie om oplossingen te eisen voor de ziekmakende schimmel in hun woningen, duidelijkheid te krijgen over de slooptoekomst en om aan te geven hoe ontevreden zij zijn over de torenhoge huur- en stookkosten.

Lees verder
10 februari 2016

Meijer: ‘Wethouder brengt noodzakelijke opvang oorlogsvluchtelingen in gevaar’

‘Het is niet in het belang van de minderjarige oorlogsvluchtelingen. Het is niet in het belang van de bewoners van de GGZ-instelling.’ Dat zegt SP-fractievoorzitter Ad Meijer in reactie op de plannen van het college om 60 alleenstaande, minderjarige vluchtelingen op te vangen op het terrein van psychiatrisch centrum Zon en Schild.

Lees verder
10 februari 2016

Amersfoort moet kiezen voor buurtzorg!

Foto: Sergey van Daalen

Wethouder Imming moet alles op alles zetten om Buurtzorg de activiteiten van TSN over te laten nemen. Dat zegt SP-fractievoorzitter Ad Meijer. ‘Nu TSN failliet dreigt te gaan is het in het belang van de cliënten en medewerkers dat Buurtzorg een kans krijgt. 

Lees verder

Pagina's