h
21 februari 2017

Elke stem telt, ook die van de Eemgaarde bewoners!

SP fractievoorzitter Ad Meijer heeft schriftelijke vragen gesteld over de toegankelijkheid van het stemmen voor bewoners van de Eemgaarde. De bewoners van de Eemgaarde aan de Dorresteinseweg konden in het verleden hun stem uitbrengen op het Van Randwijckhuis. Die afstand was zodanig dat mensen met behulp van een rollator deze konden overbruggen.

Op 15 maart a.s. echter moeten deze bewoners helemaal naar het Corderius College om hun stem uit te brengen. Te ver voor gebruikers van een rollator en anderen die niet zo goed ter been meer zijn. Inzet van de Regiotaxi vraagt een dusdanige tijdsinvestering, met wachttijden voor en na, dat aan de SP is gemeld dat een steeds groter deel van de ruim 200 bewoners van De Eemgaarde sterk overweegt niet te gaan stemmen.

Lees verder
8 februari 2017

Parkeerproblemen Nieuwe Stad? Niet bij de buren!

Vele boze brieven van bewoners aan het gemeentebestuur en schriftelijke vragen van de SP hebben er toe geleid dat RTV Utrecht de buurt Jeruzalem heeft bezocht om daar ter plekke de parkeerproblematiek te bekijken. Ondanks de nabijheid van de binnenstad had deze rustige buurt tot voor kort nooit problemen met parkeren. Recentelijk aangepast parkeerbeleid van de gemeente heeft hier echter verandering in gebracht. De reportage van RTV Utrecht laat goed zien hoe deze buurt nu de parkeerproblemen van de Nieuwe Stad in haar schoot krijgt geworpen. Voor de SP aanleiding om volgende week twee moties in te dienen.

Lees verder
23 januari 2017

Sociale woningbouw in Amersfoort, te weinig, te laat!

Komende dinsdag presenteert het college haar strategie om in de komende 5 jaar 2000 sociale woningen te realiseren in Amersfoort. Het eerste dat opvalt aan de strategie is dat nu al duidelijk is dat het college de gestelde doelen niet gaat halen!

Het college zegt de 2000 woningen alleen te kunnen bouwen indien vanaf nu bij alle projecten een percentage van 50% sociale woningen wordt gerealiseerd. Volgens het college is dit financieel onhaalbaar, en daarom wordt gekozen voor een percentage van 35% sociale woningbouw per project. Dat betekent dat het nog langer gaat duren om de wachtlijsten weg te werken.

Lees verder
20 januari 2017

Kom 25 januari naar de Amersfoortse campagneavond!

Kom naar de campagneavond op 25 januari! De Amersfoortse kandidaten Ad Meijer en Maarten Hijink vertellen over onze inzet. Samen kijken we vooruit hoe we in Amersfoort zoveel mogelijk mensen gaan overtuigen dat de SP nodig is om te zorgen voor een andere koers voor Nederland. Natuurlijk is er alle ruimte voor vragen en discussie. Kom dus op 25 januari naar De Moed, Snouckaertlaan 70. De avond start om 20.00 uur. De zaal is om 19.30 open.

Lees verder
27 december 2016

OV aanbesteding leidt tot werkverdringing

De SP fractie te Amersfoort heeft schriftelijke vragen gesteld over een groep chauffeurs die als gevolg van de overname van het busvervoer door Syntus hun baan dreigen te verliezen. Als reactie op deze vragen heeft de wethouder verkeer inmiddels gesproken met de provincie, maar helaas zonder resultaat. De SP laat het hier niet bij zitten en zal ook in de provincie, met steun van de PvdA, vragen stellen over deze kwestie.

Lees verder
17 december 2016

Amersfoort, kies voor de stad, kies voor De WAR!

Foto: De WAR

Amersfoort staat op het punt om de kip met de gouden eieren te slachten door de Warner Jenkinson fabriek te verkopen aan een projectontwikkelaar. Elke andere gemeente zou een breed gedragen burgerinitiatief zoals De WAR op deze plek omarmen. Een initiatief dat een grote toegevoegde waarde heeft voor een stad als Amersfoort. Een ordinaire verkoop voor financieel gewin dreigt hier nu een einde aan te maken.

Lees verder
2 december 2016

Wethouder moet niet de wijkwelzijn missers in schoenen van anderen schuiven!

In AD/AC van vanmorgen geeft wethouder Imming (PvdA) aan dat zij boos is op organisaties als Ravelijn e.a. Zij zouden niet hard genoeg meewerken aan de overgang naar #indebuurt. Het moet niet gekker worden!

Lees verder
21 november 2016

Amersfoorts zorggeld nooit naar lantaarnpalen!

Tot verbijstering van de SP laat het college afgelopen vrijdag doodleuk weten dat een deel van het Amersfoortse zorggeld rustig aan andere zaken wordt uitgegeven bijv. lantaarnpalen. Dat terwijl de gemeenteraad tenminste twee keer heeft uitgesproken dat geld dat overbleef binnen het zg. Sociaal Domein (is zorg en sociale zekerheid) ook binnen dit domein zou blijven.

Lees verder
10 oktober 2016

SP Amersfoort steunt "De War"!

Foto: Ad Meijer

Gisteren heeft de SP in Amersfoort haar bijdrage geleverd aan de voorbereiding van de demonstratie, die komende dinsdag om 18.30 u bij het gebouw van de War, Geldersestraat 6, begint en eindigt op het stadhuis, waar die avond in de gemeenteraad over de toekomst van De War wordt gesproken.

Lees verder
21 september 2016

Westelijke Ontsluiting - Een kostbaar toneelstuk

Gisteravond werd het definitieve bestemmingsplan voor de Westelijke Ontsluiting behandeld in de raad. Zoals sommige belangengroeperingen al voorspelden was het een slecht georkestreerd toneelstuk, de coalitiepartijen hebben zich immers al lang ingegraven op dit dossier, en staan totaal niet meer open voor argumenten.

Lees verder

Pagina's