h
15 januari 2019

Lagere parkeernormen? Dan ook een lagere huur!

De SP vindt dat lagere parkeernormen voor sociale woningbouw gekoppeld moeten worden aan de hoogte van de huur. Dit levert een financiele prikkel op voor woningcorporaties om meer huurwoningen te bouwen met een lage huur, en zorgt er voor dat de huurder zelf ook mee kan profiteren van minder beschikbare parkeerruimte.

Lees verder
15 januari 2019

Verkeerschaos in het Leusderkwartier

De SP heeft schriftelijke vragen gesteld over de verkeerschaos in het Leusderkwartier. Al langer zijn er problemen op de Leusderweg bij de aansluiting van de Kersenbaan, waar vaak lange files staan en de kruising dicht slibt. Maar nu er ook nog eens diverse werkzaamheden plaatsvinden in het Leusderkwartier is de chaos compleet.

Lees verder
9 januari 2019

Hoeveel dassen zitten er rondom de Westelijke Rondweg?

Hoeveel dassen zitten er rondom de Westelijke Rondweg? VVD wethouder Buijtelaar wil het niet weten, want zelfs na een door de SP aangevraagd spoeddebat blijft de wethouder weigeren om een eerder door de gemeenteraad aangenomen motie uit te voeren waarin wordt opgeroepen om onderzoek te doen naar dassen en dassenburchten in en rondom het plangebied van de Westelijke Ontsluiting.

Lees verder
3 januari 2019

Gemeente moet duidelijkheid bieden over aantal uren huishoudelijke hulp

Foto: Sergey van Daalen

Amersfoort moet duidelijk aangeven op hoeveel uren huishoudelijke hulp iemand recht heeft. De SP vindt dit al langer, maar dankzij een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) kan de wethouder hier niet langer omheen. Vooralsnog blijft de wethouder echter in strijd met de uitspraak van de CRvB en in strijd met de wet vasthouden aan het huidige resultaatgerichte systeem, reden voor de SP om opnieuw schriftelijke vragen te stellen over de huishoudelijke hulp in Amersfoort.

Lees verder
27 december 2018

In memoriam: Len Bitterling

Foto: SP Amersfoort
Met groot verdriet en verslagenheid hebben wij kennis genomen van het overlijden van Len Bitterling. 

Lees verder
19 december 2018

College bouwt aan de problemen van morgen

Gisteravond heeft de SP tegen een plan voor een woontoren op de oude zwembadlocatie in Liendert gestemd. Niet omdat we op die plek geen sociale woningen willen, want we zijn daar juist voorstander van. Er is een hoge woningnood in Amersfoort, en daarom moet er gebouwd worden. Maar het is wel zaak om dat op een verstandige manier te doen, om te voorkomen dat dezelfde fouten als in het verleden steeds opnieuw gemaakt worden.

Lees verder
16 december 2018

Picnic, hip & trendy, maar ook voor het personeel?

Vanwege berichtgeving rondom onveilige arbeidsomstandigheden bij Picnic wil de Amersfoortse SP fractie duidelijkheid van het college over een groep WSW medewerkers die bij Picnic is gedetacheerd. Daarnaast vraagt de SP het college om te stoppen met promotionele CityMarketing uitingen waarin Picnic een rol speelt, omdat een bedrijf dat slecht met haar personeel omspringt geen voorbeeldfunctie heeft.

Lees verder
11 december 2018

Westelijke Rondweg het volgende Eemhuis debacle?

Amersfoort staat op het punt om opnieuw in een project te stappen waarvan bij voorbaat al bekend is dat het tot enorme kostenoverschrijdingen gaat leiden. Na jaren van plannen is het college eindelijk met een definitieve financiele doorrekening voor de Westelijke Rondweg gekomen, en deze rammelt aan alle kanten.

Als de raad instemt met deze financiele doorrekening gaat nog deze maand de massale bomenkap in Amersfoort West beginnen. Maar dat is niet de enige prijs die Amersfoort moet betalen voor dit zinloze project, de financiele afrekening volgt later, en die zal een stuk hoger zijn dan nu door het college wordt voorgesteld.

Lees verder
27 november 2018

Meer sociale woningbouw op het Manegeterrein

De SP wil meer sociale woningbouw op het Manageterrein aan de Leusderweg 320. Vanavond (dinsdag 27 november) worden de plannen van ontwikkelaar Habitoo besproken in de raad. Samen met omwonenden en andere belanghebbenden heeft de ontwikkelaar een plan voor 47 woningen ontwikkeld voor dit gebied, maar de SP fractie is slechts deels tevreden over het plan dat hier uiteindelijk uit is gekomen.

Lees verder
1 oktober 2018

College neemt onzekerheid rondom recycling kunstgrasvelden niet weg

Naar aanleiding van een Zembla uitzending over de recycling van kunstgrasvelden heeft de SP fractie het college mondeling gevraagd of kunstgrasvelden in Amersfoort wel correct gerycled worden. In de uitzending werden diverse problemen rondom de recycling van deze velden aangekaart. Gemeenten betalen veel geld voor het afvoeren van gebruikte kunstgrasvelden, dus je zou mogen verwachten dat deze snel en correct verwerkt worden, maar dat blijkt lang niet altijd het geval te zijn.

Lees verder

Pagina's