h
27 februari 2017

Vereenvoudigde functies, vereenvoudigde lonen?

Foto: Marijke Jongerman

Onlangs is bij de sociale werkplaats Amfors een vereenvoudiging van de functies doorgevoerd. Dit heeft er onder andere toe geleid dat mensen in een lagere loonschaal zijn geplaatst, de SP heeft hier meerdere meldingen over ontvangen. De SP vreest dat deze functieherziening vooral bedoeld is om de lonen van WSW medewerkers laag te houden, en heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college.

Lees verder
25 februari 2017

De stem van de Vlinderbuurt!

Foto: Bob van Ravensberg

Zaterdagmiddag is de SP met de klopclub langs de deuren gegaan in de Vlinderbuurt. De klopclub van de SP Amersfoort is inmiddels al meer dan een jaar actief en gaat wekelijks een buurt in om te onderzoeken wat er leeft onder de bewoners. Ook in campagne-tijd zit de klopclub natuurlijk niet stil, en gingen we met bewoners in gesprek over de vraag of ze wel of niet gaan stemmen op 15 maart.

Lees verder
23 februari 2017

Gemeente maakt aanvragen Blijk van waardering onnodig moeilijk

De Amersfoortse SP fractie heeft schriftelijke vragen gesteld over de Blijk van waardering, een klein bedrag dat ontvangers van mantelzorg aan kunnen vragen bij de gemeente voor hun mantelzorgers om ze daarmee te bedanken voor de geboden hulp. Sinds dit jaar kan zo'n aanvraag alleen nog maar digitaal per DigiD worden ingediend. De gemeente werpt hierdoor onnodige drempels op voor mantelzorgontvangers.

Lees verder
21 februari 2017

Elke stem telt, ook die van de Eemgaarde bewoners!

SP fractievoorzitter Ad Meijer heeft schriftelijke vragen gesteld over de toegankelijkheid van het stemmen voor bewoners van de Eemgaarde. De bewoners van de Eemgaarde aan de Dorresteinseweg konden in het verleden hun stem uitbrengen op het Van Randwijckhuis. Die afstand was zodanig dat mensen met behulp van een rollator deze konden overbruggen.

Op 15 maart a.s. echter moeten deze bewoners helemaal naar het Corderius College om hun stem uit te brengen. Te ver voor gebruikers van een rollator en anderen die niet zo goed ter been meer zijn. Inzet van de Regiotaxi vraagt een dusdanige tijdsinvestering, met wachttijden voor en na, dat aan de SP is gemeld dat een steeds groter deel van de ruim 200 bewoners van De Eemgaarde sterk overweegt niet te gaan stemmen.

Lees verder
8 februari 2017

Parkeerproblemen Nieuwe Stad? Niet bij de buren!

Vele boze brieven van bewoners aan het gemeentebestuur en schriftelijke vragen van de SP hebben er toe geleid dat RTV Utrecht de buurt Jeruzalem heeft bezocht om daar ter plekke de parkeerproblematiek te bekijken. Ondanks de nabijheid van de binnenstad had deze rustige buurt tot voor kort nooit problemen met parkeren. Recentelijk aangepast parkeerbeleid van de gemeente heeft hier echter verandering in gebracht. De reportage van RTV Utrecht laat goed zien hoe deze buurt nu de parkeerproblemen van de Nieuwe Stad in haar schoot krijgt geworpen. Voor de SP aanleiding om volgende week twee moties in te dienen.

Lees verder
23 januari 2017

Sociale woningbouw in Amersfoort, te weinig, te laat!

Komende dinsdag presenteert het college haar strategie om in de komende 5 jaar 2000 sociale woningen te realiseren in Amersfoort. Het eerste dat opvalt aan de strategie is dat nu al duidelijk is dat het college de gestelde doelen niet gaat halen!

Het college zegt de 2000 woningen alleen te kunnen bouwen indien vanaf nu bij alle projecten een percentage van 50% sociale woningen wordt gerealiseerd. Volgens het college is dit financieel onhaalbaar, en daarom wordt gekozen voor een percentage van 35% sociale woningbouw per project. Dat betekent dat het nog langer gaat duren om de wachtlijsten weg te werken.

Lees verder
20 januari 2017

Kom 25 januari naar de Amersfoortse campagneavond!

Kom naar de campagneavond op 25 januari! De Amersfoortse kandidaten Ad Meijer en Maarten Hijink vertellen over onze inzet. Samen kijken we vooruit hoe we in Amersfoort zoveel mogelijk mensen gaan overtuigen dat de SP nodig is om te zorgen voor een andere koers voor Nederland. Natuurlijk is er alle ruimte voor vragen en discussie. Kom dus op 25 januari naar De Moed, Snouckaertlaan 70. De avond start om 20.00 uur. De zaal is om 19.30 open.

Lees verder
27 december 2016

OV aanbesteding leidt tot werkverdringing

De SP fractie te Amersfoort heeft schriftelijke vragen gesteld over een groep chauffeurs die als gevolg van de overname van het busvervoer door Syntus hun baan dreigen te verliezen. Als reactie op deze vragen heeft de wethouder verkeer inmiddels gesproken met de provincie, maar helaas zonder resultaat. De SP laat het hier niet bij zitten en zal ook in de provincie, met steun van de PvdA, vragen stellen over deze kwestie.

Lees verder
17 december 2016

Amersfoort, kies voor de stad, kies voor De WAR!

Foto: De WAR

Amersfoort staat op het punt om de kip met de gouden eieren te slachten door de Warner Jenkinson fabriek te verkopen aan een projectontwikkelaar. Elke andere gemeente zou een breed gedragen burgerinitiatief zoals De WAR op deze plek omarmen. Een initiatief dat een grote toegevoegde waarde heeft voor een stad als Amersfoort. Een ordinaire verkoop voor financieel gewin dreigt hier nu een einde aan te maken.

Lees verder
2 december 2016

Wethouder moet niet de wijkwelzijn missers in schoenen van anderen schuiven!

In AD/AC van vanmorgen geeft wethouder Imming (PvdA) aan dat zij boos is op organisaties als Ravelijn e.a. Zij zouden niet hard genoeg meewerken aan de overgang naar #indebuurt. Het moet niet gekker worden!

Lees verder

Pagina's