h

Fractienieuws

14 april 2006

Onderhandelingen nieuw college een schijnvertoning

De kogel is door de kerk. De radiostilte is verbroken: er is een college geboren. De collegeonderhandelingen begon in het openbaar. Een schijnvertoning, want onder leiding van de PvdA was al voorgekookt dat het oude college (CDA, CU, Groen Links en VVD) door zou gaan.

Lees verder
8 maart 2006

SP wint ook in Amersfoort bij verkiezingen gemeenteraad

De SP heeft -net als in de meeste andere gemeentes- ook in Amersfoort een verkiezingsoverwinning geboekt. In 2002 behaalde de Amersfoortse afdeling van de partij 7.1% van de stemmen en nu was dat 9%. Dat is een mooie winst waar we trots op zijn, maar het is net te weinig om ook in raadszetels te groeien: de SP blijft met 3 personen vertegenwoordigd.


SP stemmers bedankt

Landelijk gezien liet de SP een ruime verdubbeling van het zetelaantal zien, mede doordat de SP nu in veel meer gemeentes actief is dan in 2002. Meer verkiezingsuitslagen zijn te vinden op de landelijke SP-site en op de site van de gemeente Amersfoort.

Lees verder
23 februari 2006

Vragen SP fractie over -Asbest in de Rembrandt van Rijnschool-

De renovatie van de Rembrandt van Rijnschool werd eind 1992 door de Gemeente Amersfoort aanbesteed aan een aannemer. De uitvoering van de renovatie vond plaats in 1993. In februari 1993 werden er sloopwerkzaamheden verricht waarbij op de zolder van de school o.a. de scheidingswand werd verwijderd, die volgens een gemeentelijke medewerker asbesthoudend was. Een 49 jarige onderwijzer die daarbij aanwezig was overleed in 2002 aan de gevolgen van de longvlieskanker. Deze ziekte ontstaat na langdurige blootstelling aan asbest. De docent deed volgens zeggen regelmatig klusjes in de school, ook op de zolder van de school. Zie ook ook "Amersfoorter slachtoffer van gemeenteasbest". De SP fractie heeft de volgende schriftelijke vragen aan B&W gesteld:

Lees verder
22 februari 2006

SP vraagt naar resultaten motie bomenkap in Vathorst

De SP is benieuwd naar de resultaten van de motie uit begin 2004 waarin de bomenkap in Vathorst ter discussie werd gesteld. Uit een steekproef van de afgelopen zes maanden blijkt dat voor grote aantallen bomen en houtwallen een kapvergunning zijn afgegeven. Terwijl het college juist was opgedragen nadrukkelijker te kijken of bomen en houtwallen kunnen worden behouden. De SP zet vraagtekens bij de uitvoering van de motie en vraagt middels schriftelijke vragen het college om duidelijkheid en inzage in de verleende kapvergunningen.

Lees verder
21 februari 2006

SP: verkeersveiligheid Vosheuvel nu

De verkeersveiligheid rond de school De Vosheuvel moet met voorrang aangepakt worden. De SP zal samen met JA 28 februari een motie indienen waarin dat aan het college zal worden gevraagd. ,,De beelden van de ouderraden op het Plein lieten zien dat er niet gewacht kan worden. Er moet op korte termijn iets gebeuren, voordat er ongelukken gebeuren,’’ zegt de indiener van de motie SP-raadslid Frits Schoenmaker.

Lees verder
8 februari 2006

Armoedebeleid

Bestaat er armoede in Amersfoort. Helaas moet deze vraag met ja worden beantwoord. Amersfoort heeft ruim 80 gezinnen die ondersteuning van de voedselbank nodig hebben om te kunnen overleven. Dat noemt de SP armoede in het armoedebeleid. Het is nu goed dat de voedselbank er is, alleen zou deze overbodig moeten zijn in een zo’n welvarende stad als Amersfoort. Om het wegvallen of versoberen van allerlei landelijke sociale regelingen op te vangen heeft de SP fractie een motie ingediend waarin B&W wordt gevraagd te zoeken naar meer mogelijkheden om mensen die onder de armoedegrens zitten financieel te ondersteunen.

Lees verder
3 februari 2006

Hoorzitting functioneren Regiotaxi

As. dinsdagavond is er in de gemeenteraad een hoorzitting over de Regiotaxi in Amersfoort. Als je opmerkingen of klachten over de Regiotaxi hebt, kun je deze in komen spreken. Vanuit de SP vinden we het van groot belang dat er goede betaalbare openbaar vervoer is in Amersfoort en omgeving. Het slecht functioneren van de Regiotaxi draagt daar niet aan bij. De wethouder geeft aan dat de regiotaxi goed functioneert. De SP krijgt van individuen en belangenorganisaties duidelijk andere signalen.

Lees verder
2 februari 2006

Vragen over treinen met gevaarlijke stoffen

Gemeenten langs transportroutes voor gevaarlijke stoffen vrezen dat ze moeten afzien van veel nieuwbouwplannen, omdat de kans op ongelukken te groot wordt. Oorzaak zijn plannen van de ministeries van VROM en Verkeer en Waterstaat om vervoerders van gevaarlijke stoffen - zoals ammoniak en brandbaar gas - op de weg en het spoor nagenoeg vrij baan te geven. chloortrein
Ze mogen vaker treinen en vrachtwagens laten rijden, zolang zij zich houden aan afgesproken vaste routes. Dit blijkt uit nog vertrouwelijke stukken die het AD heeft ingezien. De grotere hoeveelheden leiden tot meer risico’s. (AD 26 januari 2006)

Lees verder
17 januari 2006

Raad onverschillig over Birkhoven

Bos Birkhoven wordt verder uitgekleed. 100.000 vierkante meter bos wordt bij het Dierenpark Amersfoort getrokken. De SP stelde dinsdag in de Raad dat eerst gewacht moet worden op advies van het ministerie van Natuur (LNV) voordat er een besluit genomen wordt over de uitbreiding van het Dierenpark.

Lees verder

Pagina's

U bent hier