h
25 mei 2016

Versoepeling regels vergunningparkeren, een groot fiasco?

Foto: Marijke Jongerman

Het invoeren van nieuwe parkeervergunningzones in Amersfoort lijkt uit te lopen op een groot fiasco. Hele straten en buurten komen inmiddels in opstand hiertegen, en voelen zich niet gehoord. De SP, die als enige partij tegen het afschaffen van de bewonersenquête vergunningparkeren stemde, roept dan ook op om deze enquête weer in te voeren. Daarnaast vindt de fractie dat de kosten voor parkeervergunningen bij de gemeente moeten komen te liggen, niet bij bewoners.

Lees verder
23 mei 2016

Nieuw datalek en falende invoer automatiseringssysteem direct ophelderen!

"Als informatie die wij hebben klopt heeft Amersfoort een groot probleem en dit college zeker ook", zegt SP-fractievoorzitter Ad Meijer. "Dan heeft deze gemeente rondom het loket Werk Inkomen en Zorg een automatiseringssysteem aangeschaft dat niet goed is uitgetest en waarvan de invoering niet goed is voorbereid".

Informatie, in het bezit van de Amersfoortse SP, geeft aan dat dit zg. DMS-systeem in november 2015 is ingevoerd en eind december 2015 weer buiten werking is gesteld. Ondertussen waren de problemen op de werkvloer zo hoog opgelopen dat personeel zich ziek meldde en de ondernemingsraad een rol ging spelen.

"Dramatisch", zegt Meijer. "Zowel voor de medewerkers als wat betreft de kosten. Volstrekte helderheid is nodig!".

Lees verder
22 mei 2016

8 juni: Ledenvergadering met SP-Kamerlid Michiel van Nispen

Foto: SP

Op 8 juni is de Algemene Ledenvergadering van de SP Amersfoort. Op deze avond wordt een nieuw bestuur gekozen en blikken we terug op de activiteiten van onze afdeling in het afgelopen jaar. Ook is SP-Kamerlid Michiel van Nispen aanwezig voor een politiek café over de alternatieven van de SP. Uiteraard is er alle gelegenheid om de vragen te stellen die u wilt stellen.

De ledenvergadering start om 20.00 uur in De Moed, Snouckaertlaan 70.

Lees verder
15 mei 2016

Raadsenquête over Vahstaldrama noodzakelijk

"De gemeenteraad kan niet blijven zwijgen als kan worden vastgesteld dat door halsstarrigheid en eenzijdige belangenpolitiek tientallen miljoenen euro's verloren zijn gegaan", zegt SP-fractievoorzitter Ad Meijer.

Op dit moment loopt er een bindend adviesprocedure die alle lopende geschillen tussen projectontwikkelaar Vahstal en de gemeente Amersfoort moet behandelen. “Gedurende de bindend adviesperiode wordt er in beginsel in het openbaar geen nadere informatie verstrekt” zo laat het college in november 2015 weten.

Daarom stelt de SP zich op het standpunt dat zo'n raadsenquête moet worden opgestart na afronding van de bindend adviesprocedure of als blijkt dat zelfs de bindend adviesprocedure niet tot een afronding leidt.

Lees verder
13 mei 2016

Sergey van Daalen stopt als gemeenteraadslid

SP'er Sergey van Daalen stopt per 24 mei als gemeenteraadslid. Van Daalen: ‘Ik vind het ontzettend jammer. Volksvertegenwoordiger mogen zijn is een grote eer en verantwoordelijkheid. De afgelopen periode is mijn privéleven echter behoorlijk veranderd. De combinatie met het raadslidmaatschap werd daardoor steeds lastiger. Daarom heb ik besloten om een stapje terug te doen.’

Lees verder
11 mei 2016

Omniahuurders in Schothorst eisen oplossing voor slecht onderhoud

Foto: SP Amersfoort

Woensdag hebben huurders uit Schothorst met de hulp van SP Amersfoort, gezamenlijk 73 door bewoners ondertekende brieven aangeboden aan woningbouwcorporatie Omnia. Zij eisen een einde aan het achterstallige en slechte onderhoud waardoor zij last hebben van ernstige tocht, inbraakonveiligheid en badkamers met schimmel.

Lees verder
11 mei 2016

Ruim baan voor de fiets in Amersfoort

Gisteravond heeft de Amersfoortse raad unaniem ingestemd met het fietsplan 'Amersfoort fietst'. Dit fietsplan bevat een heel scala aan fietsprojecten en andere plannen die het gebruik van de fiets in Amersfoort aantrekkelijker moeten gaan maken. Het plan is het resultaat van een motie van GroenLinks, de PvdA en de SP uit 2014 waarin gevraagd werd om een integraal fietsplan voor Amersfoort. Aanvullend op het fietsplan nam de raad een motie van de SP en GroenLinks aan die er voor zorgt dat geld dat overblijft op al gestartte fietsprojecten gereserveerd wordt voor het nieuwe fietsplan.

Lees verder
20 april 2016

SP: reactie coalitie op mega privacy lek “laf en huichelachtig”

“De onzekerheid van 1900 Amersfoorters waarvan de zorginformatie op straat ligt interesseert deze coalitie geen bal”, stelt SP-fractievoorzitter Ad Meijer. “Ze richten alle aandacht op het veilig stellen van hun machtspositie en hopen dat deze stad dit voorval zo snel mogelijk vergeet.”

Op initiatief van de SP hield de gemeenteraad gisteravond een interpellatie waarin raadsleden bijna 100 vragen aan het college stelden. De belangrijkste vragen gingen over het ontbreken van een sluitende veiligheidsaanpak tegen datalekken en het 10 weken lang niet informeren van verantwoordelijk wethouder Imming (PvdA). En wat blijkt, het college kan/wil juist die belangrijke vragen niet beantwoorden en laat een “extern onderzoek” verrichten.

“Tijd kopen”, stelt Meijer. Samen met andere oppositiefracties diende de SP twee moties van wantrouwen in. Eén tegen wethouder Imming (Zorg/PvdA) en één tegen wethouder Tigelaar (IT/ChristenUnie). De coalitie steunde deze moties niet en verschuilt zich nu achter dat aangekondigde externe onderzoek.

Lees verder
18 april 2016

Super Zaterdag groot succes: Grote steun voor Nationaal Zorgfonds

Foto: Sergey van Daalen

Afgelopen zaterdag gingen 60 SP’ers het Soesterkwartier in. Op deze Super Zaterdag was SP-Kamerlid Renske Leijten samen met SP-leden uit de provincies Utrecht en Flevoland naar Amersfoort gekomen om met Amersfoorters in gesprek te gaan over het voorstel voor een Nationaal Zorgfonds zonder eigen risico.

Lees verder
15 april 2016

Stop de Blokhokken, ook in Amersfoort!

Door het handelen van de wethouder Wonen worden in Amersfoort mogelijk de huren van kleine appartementen enorm opgedreven en worden ze onbereikbaar voor de lagere inkomens. Minister Blok wil extra huurpunten toekennen aan dit soort appartementen, maar de steden Amsterdam en Utrecht zijn hiertegen in verzet gekomen. Bij een werkbezoek aan Amersfoort heeft de wethouder Wonen, Fleur Imming, tegen minister Blok gezegd wel open te staan voor dit beleid. De SP fractie neemt dit de wethouder zeer kwalijk omdat deze nu zijn oog op Amersfoort lijkt te hebben laten vallen.

Lees verder

Pagina's