h
9 februari 2016

SP strijdt mee met boze Bachwegbewoners

De Amersfoortse SP is trots op de bewoners van de Bachweg die woensdag 10 februari om 16:00 uur samen met de SP een brief aan de Alliantie gaan aanbieden.

Met deze brief eisen bewoners gezonde, schimmelvrije woningen en een einde aan de torenhoge huur- en stookkosten. Ook is duidelijkheid over de voortdurend uitgestelde sloopplannen een terechte eis. De SP en bewoners lopen met zijn allen vanaf hun portiekflats aan de Bachweg naar de Alliantie en eisen binnen twee weken duidelijke en redelijke antwoorden van hun verhuurder.

Lees verder
9 februari 2016

Bewoners Zon & Schild serieus nemen!

Het college wil minderjarige asielzoekers op het terrein van Zon & Schild plaatsen. Bewoners hebben steeds op een constructieve manier aangegeven wat hun alternatieven en zorgen zijn. In de plannen van het college zal locatie De Yselberch deels door reguliere bewoners en deels door minderjarige asielzoekers bewoond worden.

Zowel in oktober als begin januari heeft het college toegezegd dat de suggesties en zorgen samen met de bewoners zullen worden besproken. Maar wat blijkt nu? Het gesprek, dat op 28 januari heeft plaatsgevonden, bleek vooral eenrichtingsverkeer vanuit het college over reeds genomen besluiten richting de bewoners! De bewoners van de Yselberch voelen zich in het geheel niet gehoord.

Lees verder
4 februari 2016

Vervuiling Jericho in 2011 al bekend, SP stelt vragen

Foto: Marijke Jongerman

De Amersfoortse SP stelt vast dat in 2011 al bekend was dat er lichte tot lokaal ernstige bodemverontreiniging met kankerverwekkende PAK's voorkwam in de buurt Jericho. De SP fractie wil weten hoe het kan dat de verontreiniging die recentelijk in de buurt geconstateerd is volkomen als een verrassing leek te komen voor alle betrokken partijen en of er bij de werkzaamheden wel de benodigde veiligheidsmaatregelen zijn getroffen. Ook stelt de SP vragen over de informatievoorziening richting bewoners.

Lees verder
27 januari 2016

“IN DE GEEST VAN…”

Wethouder Imming (PvdA) wil handelen “in de geest van” de voorstellen van de SP-fractie. Daarin wordt geëist dat, als Buurtzorg TSN overneemt, cliënten hun vertrouwde hulp houden, werknemers en cliënten - met behoud van rechten - worden overgenomen en loondump wordt voorkomen.

Lees verder
20 januari 2016

Overname TSN door Buurtzorg? Dan maximale zorg en werkgelegenheid!

Inmiddels is duidelijk dat Buurtzorg een kansrijke kandidaat is om TSN na faillissement over te nemen. Voor de SP aanleiding om, via een motie, in de gemeenteraad maximale zorg en werkgelegenheid te eisen. De motie komt op 26 januari in stemming.

Lees verder
9 december 2015

SP is blij met terugdraaien van 60.000 Euro aan onterechte boetes

In mei heeft de SP fractie het college gevraagd om onterechte boetes in de bijstand te herzien.  Dit heeft er toe geleid dat bijna 60.000 Euro aan onterecht boetegeld is kwijtgescholden. In totaal gaat het om 140 van de 235 boetes die geheel of gedeeltelijk terug worden gedraaid omdat er geen sprake was van opzet of verwijtbaarheid. Bij de overige 95 boetes was dit volgens het college wel het geval.

Lees verder
7 december 2015

Gesjoemel met parkeernormen mag Amersfoorters niet op kosten jagen!

De SP fractie wil niet dat Amersfoorters op gaan draaien voor gesjoemel met parkeernormen in De Nieuwe Stad en dient dinsdagavond een motie in om dit te voorkomen. Projectontwikkelaar Vahstal beschuldigt de gemeente er van dat ze partijen bevoordeelt door niet consequent dezelfde parkeernormen voor te schrijven. De SP fractie deelt deze kritiek en heeft mede om deze reden als enige partij tegen het loslaten van de parkeernormen in De Nieuwe Stad gestemd, maar is het niet eens met de eis dat hiervoor compensatie moet worden betaald. De SP vindt dat het college alsnog moet kijken of de juiste parkeernormen voor De Nieuwe Stad gehanteerd kunnen worden.

Lees verder
2 december 2015

Thuiszorgmedewerkers bieden Imming "noodklok" aan.

Foto: Sergey van Daalen

Voor de raadsbijeenkomst over de problemen in de thuiszorg boden tientallen thuiszorgmedewerkers wethouder Imming gisteravond een “noodklok” aan. Zij gaven haar de opdracht mee om bij Van Rijn deze klok stevig en hard te luiden!

Lees verder
2 december 2015

Nu mogelijkheid "gemeentelijk thuiszorgbedrijf" onderzoeken!

Als thuiszorgbedrijf TSN failliet gaat moet de gemeente de mogelijkheid van een “gemeentelijk thuiszorgbedrijf” onderzoeken. Dit voorstel deed SP-fractievoorzitter Ad Meijer gisteravond tijdens de bespreking van de problemen in de thuiszorg.

TSN heeft uitstel van betaling aangevraagd. Het bedrijf bedient ca. 1500 cliënten in Amersfoort. Dat is ongeveer helft van het totaal aantal cliënten dat thuiszorg krijgt in onze stad.

Een gemeentelijk thuiszorgbedrijf schakelt de marktwerking uit, maakt een eind aan de bureaucratie, heeft geen directeuren met topsalarissen nodig en geeft de thuiszorgmedewerker de ruimte om zelf te bepalen welke zorg mensen moeten krijgen.

Lees verder
2 december 2015

RED NIMMERDOR overhandigt petitie en reikt prijs uit aan wethouder Tigelaar

Foto: Sergey van Daalen

Dinsdag heeft wethouder Tigelaar een door 1400 mensen ondertekende petitie in ontvangst genomen. Het actiecomité RED NIMMERDOR wil dat de wethouder pas op de plaats maakt met de kaalslag die nu is ingezet in het bos. Ook wil het actiecomité dat de wethouder stopt met het op grote schaal inzetten van Roundup, een voor dieren en planten kankerverwekkend middel. Het alternatief dat RED NIMMERDOR aan biedt is natuur en mensvriendelijk.

Lees verder

Pagina's