h

Nieuws van de afdeling

9 februari 2005

SP en PvdA houden vast aan besluit over verplaatsing Varkenshouderij

In november 2004 werd een motie van o.a. de SP aangenomen waarin wethouder VVD Strengers werd verzocht te zoeken naar een alternatieve locatie voor een varkenshouderij die uit Vathorst verplaatst moet worden. De locatie Zeldertseweg werd door de raad afgewezen omdat deze o.a. in strijd is met de besluiten over de Groen Blauwe Structuur in Hoogland-West, resp. Zeldertse polder. Het vermoeden bestaat dat door precedentwerking Hoogland West niet groen gehouden kan worden.

Lees verder
9 februari 2005

Buurtbewoners voeren actie tegen komst onbemand benzinestation

Bewoners aan de Soesterweg in de omgeving van het GULF benzinestation vrezen dat het niet denkbeeldig is dat er een ernstig ongeluk ontstaat. Dit tankstation is momenteel nog bemand en behalve 's zondags dagelijks geopend tot 18.00 uur. Buurtbewoners zijn niet blij met het benzinestation in een dichtbevolkte woonwijk. Op 19 februari a.s. wordt het bemande station gesloten en start Gulf met de ombouw naar een onbemand station.

Lees verder
4 februari 2005

Succes in strijd tegen huurliberalisatie, maar kou is nog niet uit de lucht

Het verzet van de huurders tegen de plannen van minister Dekker heeft succes gehad: de liberalisatie van 600.000 sociale huurwoningen is voor deze kabinetsperiode van de baan. We mogen onszelf complimenteren met dit resultaat!

Lees verder

Pagina's

U bent hier