h

Nieuws uit 2009

31 december 2009

Verkiezingskoorts ontneemt VVD zicht op werkelijkheid met haar keuze voor onbesuisde en onrechtvaardige uitkeringsingreep!

De VVD in Amersfoort wil van mensen zonder de nederlandse nationaliteit de bijstandsuitkeringen verlagen als blijkt dat zij de nederlandse taal niet voldoende beheersen (zie Stad Amersfoort; 28/12/2009).

Lees verder
21 december 2009

Wethouder Luchtenveld weet wel hoe hij de lagere inkomens te pakken moet nemen…

Afgelopen week heeft de Raad een voorgenomen plan van wethouder Luchtenveld (VVD) ontvangen om het aantal urgent woningzoekenden te gaan beperken. Reden voor dit plan is het stijgend aantal urgent woningzoekenden en een dalend aantal sociale huurwoningen.

Lees verder
19 december 2009

SP EIST SNEEUWVRIJE STATIONSPLEINEN!

De gemeente Amersfoort houdt de voetgangersgebieden en fietspaden rondom de stations niet sneeuwvrij. Het gevolg is dat vele busreizigers en fietsers met groot risico hun reis moeten vervolgen. Bovendien worden ouderen en gehandicapten ernstig gehinderd.

Lees verder
15 december 2009

Wie is er door de Sociale Dienst “geschaduwd” zonder het te weten?

Dit vraagt SP raadslid Geert Groeneveld aan het Amersfoortse College van B&W. Uit onderzoek van het College Bescherming Persoonsgegevens blijkt namelijk dat een groot aantal gemeenten zich niet houden aan de wettelijke verplichting om door de Sociale Recherche heimelijk geobserveerde personen over de observatie en de resultaten daarvan achteraf te informeren. Recente rapporten spreken zelfs van 17 van de 20 onderzochte gemeenten, waar deze informatieverplichting niet goed wordt nageleefd.

Lees verder
8 december 2009

Overdracht Amant naar Thuiszorg Service Nederland en toekomst thuiszorg in Amersfoort

Geen reden tot bezorgdheid?? Dit zegt de gemeente, maar de SP hoort andere verhalen. TSN staat bekend als een organisatie die flinke bezuinigingen op het personeel doorvoert om aanbestedingen binnen te halen.

Lees verder
8 december 2009

SP verontrust over ontsluiting Soesterweg

De SP is ernstig bezorgd over de vele verkeersontsluitingen via de Soesterweg. Alles wijst erop dat het verkeer van en naar het NS-terrein via Soesterweg zal gaan plaatsvinden. Daarvoor zullen een viertal doorsteken vanaf het NS-terrein naar de Soesterweg worden gemaakt. De fractie van de SP wil zo snel mogelijk een gesprek met het college, in de gemeenteraad, over de plannen rond de ontsluiting van het NS-terrein.

Lees verder

Pagina's

Foto: SP
Foto: SP

U bent hier