h

Nieuws uit 2011

31 december 2011

De SP wenst u een gezond, gelukkig en strijdbaar 2012!

Zo op de laatste dag van het jaar kijken we vaak met z'n allen terug naar het -bijna- afgelopen jaar. Wat is er goed gegaan? Waar hebben we steken laten vallen? Wat doen we volgende keer anders? Voor onze afdeling geldt dat er veel is goed gegaan.
Bijvoorbeeld de aangenomen motie die wij hebben ingediend, waardoor onze minima de tekorten van het Eemhuis niet gaan ophoesten. Het behoud van de coördinator van de voedselbank, het ontzien van minderjarige kinderen bij WMO zorg. De bezuinigingsactie waarop door u allen geweldig is gereageerd door het insturen van vele, vele kaarten. (Een actie die nog lang niet afgelopen is!)

Lees verder
24 december 2011

SP MOTIE “ONTZIE MINDERJARIGE KINDEREN BIJ WMO-ZORG” AANGENOMEN!

De meerderheid van de gemeenteraad is het met de SP eens! Minderjarige kinderen mogen niet worden ingeschakeld bij WMO zorgtaken, om op die manier gemeentelijke kosten te drukken. Deze motie is helaas geen overbodige luxe, want op dit moment worden minderjarige kinderen wel degelijk betrokken bij WMO indicaties. Natuurlijk kunnen kinderen hun ouders een handje helpen. Alleen zijn we dat stadium vaak al lang voorbij als er gekeken wordt naar WMO zorg in gezinnen met minderjarige kinderen. Deze kinderen zijn al belast vanwege de beperking van hun ouders. Het is juist van maatschappelijk belang dat zij kunnen blijven werken aan hun maatschappelijke vorming en opleiding.

Lees verder
17 december 2011

WETHOUDER NEEMT DOOR SP GEVRAAGDE AANPAK OVER BIJ AFBOUW EEMHUIS.

Tijdens het voorlopig laatste debat over het Eemhuis afgelopen dinsdag heeft wethouder Pim van den Berg (D66) de door de SP bepleite aanpak
overgenomen. In een motie had de SP aan het college gevraagd om keihard met aannemers en gebruikers te onderhandelen om langs die weg extra bezuinigingen te realiseren. De wethouder is daartoe bereid.

Lees verder
9 december 2011

"Alliantie is nalatig geweest"

Dat is de conclusie van een rapport van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het gaat dan om de verwijdering van asbest in de wijk Jeruzalem, en de manier waarop de Alliantie is omgegaan met klachten en zorgen van bewoners. Bewoners die zich de afgelopen jaren keihard hebben ingezet voor de leefbaarheid in hun wijk. En hebben volgehouden. De SP ging er langs om ze te feliciteren met wat toch wel een kleine overwinning mag heten.

Lees verder
28 november 2011

De VVD is laf!

Als burgemeester Bolsius aangeeft dat de gemeenteraad niet de ambtelijke top over het Eemhuisdebacle aan moet klagen heeft hij gelijk. De politieke verantwoordelijkheid voor de enorme blunders, zoals die omschreven staan in het raadsonderzoek van de “Policy Research Corporation”, ligt bij het college. Daarom moet datzelfde college die verantwoordelijkheid dan ook nemen en aftreden in plaats van te zeggen: “Wij kunnen er ook niet zoveel aan doen.” De wijze waarop de VVD probeert ambtenaren te laten bloeden in plaats van de eigen wethouder is ronduit laf!

Lees verder
25 november 2011

LIEFDADIGHEID NEEMT VANGNET VAN GEMEENTE OVER

Welkom in het Nederland van honderd jaar geleden! Dat gevoel overheerst na de presentatie voor raadsleden door enkele organisaties achter het plan Sam-Sam. Liefdadigheidsinstellingen en kerkelijke diaconieën springen in het gat dat de gemeente laat vallen. Zij vormen nu een “netwerk armoedebeleid”, waarin kennis en informatie wordt uitgewisseld, opdat mensen met grote problemen sneller en doelgerichter worden geholpen. De gemeente Amersfoort draagt vijftigduizend euro bij.

Lees verder

Pagina's

Foto: SP
Foto: SP

U bent hier