h

Nieuws uit 2011

15 augustus 2011

SP: Illegale voorbereiding aanleg golfbaan Hoogland-West moet worden gestopt!

Het jarenlange verzet van bewoners, omstanders, natuur- en milieuorganisaties én de Amersfoortse afdeling van de SP tegen het aanleggen van een golfbaan in Hoogland-West lijkt tot een hoogtepunt te komen. Exploitant Schoenmaker wil in september de schop in de grond steken, terwijl niet alle procedures zijn afgerond. Een vorm van illegaal handelen volgens ons. SP raadslid Ad Meijer heeft dan ook schriftelijke vragen gesteld aan het College.

Lees verder
12 augustus 2011

GROENE STROOK AMERSFOORT - BUNSCHOTEN IN GEVAAR

Waar nu weidegebied is wil de gemeente Bunschoten een bedrijventerrein neerzetten. In het gebied leeft de beschermde kleine zwaan. Bovendien kampt menig Amersfoorts bedrijventerrein met leegstand. Reden voor SP-raadslid Bets Beltman om vragen te stellen.

Lees verder
12 augustus 2011

Sloop De Hoven, is de Alliantie wel eerlijk?

Triomfantelijk laat woningcorporatie De Alliantie weten dat driekwart van de huurders van “De Hoven” heeft ingestemd met sloop van de woningen.
Uit de verklaring van de corporatie blijkt echter niet hoe de huurders per flatblok hebben gestemd. Het is ook niet duidelijk of de mening van alle bewoners per flatgebouw is meegeteld. Was iedereen thuis? Alliantie directeur Koolstra had vooraf nadrukkelijk aangegeven dat uitslag van de enquête helder zou zijn. SP-raadslid Bets Beltman vindt de publicatie onduidelijk. Deze roept vragen op.

Lees verder
10 augustus 2011

Buurten in het Soesterkwartier

Er is maar één manier om er achter te komen wat er onder de mensen leeft, en dat is door met u in gesprek te gaan.

Lees verder
10 augustus 2011

Ad Meijer nieuwe fractievoorzitter

Ad Meijer is per 1 augustus de nieuwe fractieleider. Hij volgt Bets Beltman op die door de leden gekozen is als afdelingsvoorzitter. Bets blijft nog wel actief in de fractie.


Ad Meijer

Lees verder
20 juli 2011

SPot op zondag 7 augustus

Zondagmiddag 7 augustus a.s. organiseert de SP Amersfoort weer de maandelijkse informatieve, culturele maar vooral ook onderhoudende en uitdagende bijeenkomst voor leden en niet-leden: SPot!

Lees verder

Pagina's

U bent hier