h

Nieuws uit 2011

26 mei 2011

HET KAN 10 MILJOEN MINDER

SP: Stop de bezuinigingen
De SP dient dinsdag 31 mei 26 amendementen in op de a-sociale voorstellen van dit college en heeft onder 7 voorstellen van andere partijen haar handtekening gezet. De SP-fractie komt met de meest duidelijke voorstellen om de verregaande bezuinigingen tegen te gaan: de partij wil 10 miljoen minder bezuinigen. De andere partijen stellen de hoogte van het bezuinigingbedrag niet of nauwelijks ter discussie. Tijdens de 'debatten' van afgelopen week bleek hoezeer de coalitiepartijen vervreemd zijn van de mensen die afhankelijk zijn zorgvoorzieningen en dergelijke. Filosofische benaderingen (Land van GroenLinks en de 70-jarige Bob Dylan) en vergelijkingen met bergbeklimmen (Vogels van de VVD vertelde een kwartier lang over een risicovolle klimpartij) lieten zien dat zij eigenlijk geen idee hebben over de gevolgen van deze bezuinigingen voor velen.

Lees verder
20 mei 2011

stop de bezuinigingen; Amersfoort kom in opstand!

Stop de bezuinigingen
Minima verliezen hun participatiegeld, groepen ouderen hun bewegingssport, een aantal leerlingen met gedragsstoornissen kunnen niet meer naar school worden vervoerd, veldsporten worden onbetaalbaar, bibliotheken weg uit Kruiskamp en Zielhorst, De Drietand en Het Pluspunt moeten dicht, alle buurthuizen en jongerencentra ook, het schoolzwemmen gaat er aan, op de schuldhulpverlening wordt gekort, enz., enz.

....de verdere afbraak van Amersfoort moet worden voorkomen.....

Lees verder
20 mei 2011

SP steunt actie Scholen in de Kunst

STOP DE BEZUINIGINGEN

Lees verder
16 mei 2011

De SP start de actie: Stop de bezuinigingen!

'Stop de bezuinigingen'
Sociaal Amersfoort wordt deze maand afgebroken als het rechtse college (VVD,CDA, D66, GroenLinks en CU) haar zin krijgt. Kom daarom nu in actie. Geef uw mening over de bezuingingen van het Amersfoorts gemeentebestuur.
De gemeente wil sluiting van de bibliotheken in Zielhorst en Kruiskamp. Ook wil zij de Bibliobus opheffen.
De gemeente wil de Drietand (Kruiskamp) en het Pluspunt (Kattenbroek) sluiten. Ook het gratis Openbaar Vervoer voor 65+ verdwijnt.
De gemeente wil alle wijkcentra sluiten. De wijk verliest z'n hart en de jongeren hun plek.
Mensen met een laag inkomen worden verder uitgekleed. De voedselbank zal het steeds drukker krijgen.
De gemeente wil o.a. de vergoedingen voor rolstoel, rollator en scootmobiel afschaffen.

Lees verder
13 mei 2011

Meer verzet nodig van Amersfoortse inwoners

STOP DE BEZUINIGINGEN
,,Inspraak op de bezuinigingen is niet voldoende. Het verzet moet groter worden,’’ zegt SP-fractievoorzitter Bets Beltman. Ondanks een druk bezochte hoorzitting op het gemeentehuis, waarbij de emoties liepen soms hoog opliepen, gaven de collegepartijen (VVD, CDA, GroenLinks, D66 en CU) geen krimp. Het SP-voorstel het overschot van 2010, 2,5 miljoen euro, opzij te zetten voor te verwachten knelpunten op sociaal en maatschappelijk terrein werd door de collegepartijen weggestemd. Het gemeentebestuur wil het geld gebruiken om het eigen programma te verwezenlijken: veel geld voor extra asfalt en een onbebouwd Beekdal (in totaal een kleine 35 miljoen euro). De SP legt haar prioriteiten op een ander vlak: ontzie de mensen die het al moeilijk hebben.

Lees verder

Pagina's

U bent hier