h

Nieuws uit 2011

1 februari 2011

Verpaupering in Amersfoort moet stoppen

De PvdA en de SP maken zich al enkele jaren druk over de verpaupering van woningen aan de Leusderweg in Amersfoort. In 2008 hebben de PvdA en SP hier thans schriftelijke vragen over gesteld aan het college van B&W. Bij de beantwoording van de vragen heeft het college gezegd dat de projectontwikkelaar Schoonderbeek in 2008 niet kon aangeven wanneer de herontwikkeling van het gebied Leusderweg/van Bemmelstraat/ van Campenstraat plaats kon vinden. Inmiddels zijn we drie jaar verder en is de situatie in dit gebied verergerd.

Lees verder
31 januari 2011

SP in Provinciale Staten wil de strijd om natuur nog niet opgeven

VERKIEZINGEN PROVINCIALE STATEN

Lees verder
28 januari 2011

Geslaagde Algemene Leden Vergadering

Op donderdagavond 27 januari hebben we weer een geslaagd ALV gehouden. De Oude Viltfabriek was weer behoorlijk vol !

Lees verder
21 januari 2011

SP vraagt aandacht voor gevaar asbest

De SP-fractie heeft voor dinsdag 25 januari een interpellatiedebat de gemeenteraad aangevraagd over "asbestgevaar in Amersfoort". De directe aanleiding is de uitzending van Zembla van afgelopen zaterdag 15 januari, waarin een zeer verontrustend beeld geschetst wordt van het asbestbeheer in Nederland. Ook wordt duidelijk dat de gevaren van asbest groter blijken te zijn dan lange tijd is aangenomen. Met name de gang van zaken rondom de asbest daken in Jeruzalem komt uitgebreid aan de orde. Het beeld tekent zich af dat bewoners onnodig, gedurende een lange tijd, aan gevaar zijn blootgesteld. De Alliantie was nalatig en de rol van de gemeente, op z'n zachts gezegd, vaag.

Lees verder
19 januari 2011

Wikileaks onthult: PvdA wilde niet regeren met SP

Op 22 november 2006 werd de SP met 25 zetels de grote winnaar van de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Vriend en vijand waren het eens: voor een nieuw kabinet moest als eerste gesproken worden met de SP.

Lees verder

Pagina's

U bent hier