h

Nieuws uit 2011

29 juni 2011

Provincie gaat Sociale Werkplaatsen steunen!

Gedeputeerde Van Lunteren gaat de zes sociale werkplaatsen in de provincie Utrecht benaderen om te zien welk werk door hen kan worden uitgevoerd. Een door de SP fractie ingediende motie van die strekking werd unaniem overgenomen door alle elf fracties in Provinciale Staten.

Lees verder
29 juni 2011

SPot; het nieuwe uitje op de zondagmiddag!

Zondag 3 juli a.s. is het weer zover, dan organiseert SP Amersfoort weer de maandelijkse informatieve, culturele maar vooral ook onderhoudende en uitdagende bijeenkomst voor leden en niet-leden: Spot!

Lees verder
8 juni 2011

Wethouder Sport kan beter zijn biezen pakken

,,Waar hebben de Amersfoortse sporters zo’n wethouder aan verdiend?’’, vroeg raadslid Ad Meijer zich dinsdagavond af. VVD-wethouder Buijtelaar gaf, volgens Meijer, blijk van een complete desinteresse in de plaatselijke sportwereld. ,,Hij combineert de spreekwoordelijke cynische afstandelijkheid met een schrijnend gebrek aan deskundigheid.’’ Meijer komt tot de conclusie dat de Amersfoortse sporter een betere wethouder verdiend.

Lees verder
31 mei 2011

OPROEP TOT OPSTAND VAN SOCIALISTISCHE PARTIJ IS ALLEEN GEHOORD DOOR BURGER!

De handtekeningen actie die door de SP is gestart naar aanleiding van de vele protesten tegen de bezuinigingen in de raad mag een groot succes worden genoemd. Stond twee dagen geleden de teller nog op ongeveer 450 reacties bij de fractie van de Socialistische Partij, vandaag telt men meer dan 1056 stemmen! Er zal nog een dag of 3 een na-ijl effect zijn van kaarten die zijn opgestuurd, maar nog moeten worden bezorgd door de post. De inmiddels binnengekomen kaarten zijn vanavond aangeboden voor de raadsvergadering, tijdens mocht niet. Strikt formeel werden ze aangenomen maar strikt formeel doet men niets.
Fractievoorzitter Beltman: ,,Ik ben ontzettend pissig. Het verbaast mij oprecht dat de fracties alleen zeggen 'goed dat jullie dat hebben gedaan', maar er vervolgens gewoon niets mee doen. Er wordt niet geluisterd naar de protesten. Meer dan 1000 stemmen worden gewoon genegeerd, terwijl het toch meer dan het tienvoudige is van wat men zelf heeft bereikt. Tot overmaat van ramp stemt men ook nog in met het bestuursakkoord, als braafste kindje van de klas. Vele gemeenten staan op en zeggen nee, maar zo niet hier. Triest word ik hiervan, heel triest."

Lees verder
29 mei 2011

REACTIES OP DE KAARTENACTIE

STOP DE BEZUINIGINGEN met die leus is SP-fractie een offensief begonnen om de bezuinigingen op de bibliotheek, senioren, wijkcentra, armoedebeleid, zorg en sport tegen te gaan. De eerste actie was bij de bibliotheek Kruiskamp aan het Neptunusplein, dat met sluiting wordt bedreigd. ,,Als je deze bibliotheek sluit, zeg je eigenlijk tegen deze mensen ‘ga maar naar binnen achter de geraniums zitten,’’ zegt een bezoeker van de bibliotheek als hij een vrouw met een rollator en een boek de bibliotheek ziet verlaten. Een moeder met vier kinderen wil voor de bibliotheek gaan liggen als deze sluit. Medewerkers van het naastgelegen wijkcentrum De Roef namen de protestkaarten mee naar binnen.
Bij de voedselbank was een veel gehoorde reactie: ,,Ik weet niet waarom ze ons altijd moeten pakken, we kunnen gewoon niet meer met minder toe.'' of: ,,Ik word er wanhopig van. Ik weet niet meer wat ik moet doen. Ze weten gewoon weg echt niet waarmee ze bezig zijn.'' of ,,Wij hebben al niks, ik wilde dat ze dat kwamen jatten!''

Lees verder
29 mei 2011

DE LAMME MAG DE BLINDE HELPEN

STOP DE BEZUINIGINGEN
''In Amersfoort mag de lamme de blinde helpen'' zo ziet het sociale hart van het Amersfoortse College er volgens fractievoorzitter Bets Beltman uit. Beltman doelt hiermee op het voorstel van de collegepartijen voor het instellen van een zogenaamd sociaal potje, dat een sigaar uit eigen doos is. ,,Deze drie ton is een grove onderschatting van de problemen waar mensen voor komen te staan door de bezuinigingen op de zorg en toeslagen voor minima. Maar het krankzinnige van dit voorstel is, dat het geld voor deze reserve juist wordt weggehaald bij “gereserveerde middelen voor minima en kwetsbare senioren”. En als dit niet voldoende is, mag de WMO-pot worden gebruikt!,'' aldus Beltman. Terwijl aan de andere kant de miljoenen die het college (VVD, CDA, D66, GoenLinks en CU) reserveert voor ‘haar eigen ambities’ onaangetast blijven.

Lees verder

Pagina's

U bent hier