h

Nieuws uit 2011

11 februari 2011

Emile Roemer in de Drietand in Amersfoort

Emile Roemer de vriendelijk ogende voorman van de SP bezoekt a.s. maandag 14 februari vanaf 13.00 uur de Drietand in Amersfoort. Hij luncht daar met verschillende vertegenwoordigers van de ouderenbonden en aanwezige senioren. Kom gerust binnen lopen en neem deel aan het gesprek en (geef je even op) doe mee met de lunch.

Lees verder
10 februari 2011

Emile Roemer bezoekt de provincie Utrecht

Emile Roemer bezoekt maandag 14 februari de provincie Utrecht. Samen met Anne-Marie Mineur, lijsttrekker voor de SP voor de Statenverkiezingen in Utrecht, gaat hij naar Amersfoort, Utrecht en Wijk bij Duurstede.

Lees verder
9 februari 2011

Gemeenteraad steunt bewoners Eemgaarde

Een meerderheid in gemeenteraad vindt ook dat de bewoners van Eemgaarde op een snellere en eenvoudigere manier de Leusderweg moeten kunnen bereiken. Een motie in de raad van dinsdag 8 februari werd gesteund door de SP, Pvda, CU, GroenLinks en BPA. In de motie wordt gevraagd zo snel mogelijk een oplossing te vinden voor bovenstaand probleem. VVD, D66 en CDA vinden samen met het college dat de bewoners best 500 meter kunnen lopen naar het winkelcentrum Leusderweg. Wethouder Buijtelaar moet nu in overleg met bewoners, Provincie en Connexxion naar een oplossing zoeken.

Lees verder
4 februari 2011

MAAK LEUSDERWEG WEER BEREIKBAAR VOOR BEWONERS EEMGAARDE

Dinsdagavond 25 januari zijn zo'n 80 inwoners van seniorenflat De Eemgaarde naar de wethouder geweest, in de hoop 'hun' bus 9/10 te redden. Een actie van ROOD, jong in de SP en PerspectieF, jongeren van de Christen Unie. Met twee overvolle bussen trokken ze naar het stadhuis.
De bewoners van De Eemgaarde hebben daar in duidelijke bewoordingen wethouder Buytelaar laten weten dat zij niet meer goed in staat zijn hun noodzakelijke boodschappen te doen en aan het maatschappelijke verkeer deel te nemen sinds buslijn 9/10 is verdwenen.

VVD-wethouder Buytelaar neemt de strippenprotestkaart in ontvangst

Lees verder
4 februari 2011

Inzicht in Amersfoortse luchtkwaliteit

In het voorjaar van 2009 hebben honderden Nederlanders het project ‘Zelf meten is zeker weten’ uitgevoerd. Op 700 plekken is de luchtkwaliteit gemeten, door de hoeveelheid NO2 in de lucht te meten. Uit dit onderzoek bleek dat drie locaties in Amersfoort net onder de grenswaarde van 40 ìg per m3 scoorden. Omdat dit rapport al uit 2009 stamt, willen de fracties van PvdA, GL en SP graag inzicht krijgen in de huidige stand van zaken rondom de luchtkwaliteit in Amersfoort.
In 2009 heeft de afdeling Utrecht van de SP een eigen luchtmeting gedaan. Daaruit bleek dat bij 11 van 12 locaties, die ook door de gemeente worden gemeten, de plandrempelwaarde wordt overschreden. Deze locatie voldoen dus niet aan de minimale wettelijke eisen voor luchtkwaliteit. Als de gemeente Utrecht meet, worden er geen drempelwaardes overschreden. Hoe zit dat in Amersfoort?

Lees verder
4 februari 2011

MOTIE BEPERK OVERLAST HOUTROOK

De SP dient samen met de Pvda en GroenLinks dinsdag 8 februari een motie in om de overlast van houtrook terug te dringen. De partijen vragen het college om in overleg met de VNG een systeem vast te stellen waarin normen met betrekking tot geur, verbrandingsproducten of fijnstof staan. Op basis van deze normen kan worden vastgesteld of in een specifieke situatie sprake is van overlast.
Aanvulling 9 februari:
Over de motie is uiteindelijk niet gestemd, omdat wethouder Van 't Erve toe heeft gezegd de problematiek bij de VNG en bij het Rijk onder de aandacht te brengen. ,,Het is voor de overheid moeilijk hierop een daadkrachtig antwoord te geven. De klagers moeten zich formeel melden bij de gemeente. Het moet een landelijk aspect worden. De huidige wet- en regelgeving volstaat niet,'' aldus de wethouder

Lees verder

Pagina's

U bent hier