h

Nieuws uit 2005

29 april 2005

SP verlaat besloten vergadering

De SP heeft niet deelgenomen aan de besloten commissievergadering over de gevolgen van het niet Europees aanbesteden van werken in Vathorst. De SP wil openheid in deze zaak en geen achterkamertjespolitiek.
Lees het persbericht.

Lees verder
7 april 2005

Verslag en foto's eerste marktdag

"DeOp zaterdag 2 april was de eerste SP Amersfoort Marktdag van 2005. Midden in de stad, op de Varkensmarkt, werd met winkelend publiek gepraat over uiteenlopende onderwerpen. In ons fotoverslag een impressie.

Lees verder
6 april 2005

Raad is tegen sociale woningbouw ziekenhuislocaties

In de raadsvergadering van 5 april j.l. zijn besluiten genomen t.a.v. de bouwlocaties Lichtenberg, Elisabeth en de Kop van Schothorst. De SP diende o.a. een motie in om een onderzoek te laten verrichten naar de haalbaarheid van 10 % sociale woningbouw op de beide ziekenhuislocaties. Deze motie werd verworpen.

Lees verder
6 april 2005

Verslag tweede thema-avond over bestuur

Op 4 april werd de tweede thema-avond over bestuur georganiseerd. Het thema was 'zelfbestuur'. Aan de hand van voorbeelden bracht Jorrit van Loenen de discussie over dit onderwerp op gang.

Lees verder
2 april 2005

Pardon voor asielzoekers

Koninging Beatrix viert binnenkort haar 25-jarig regeringsjubileum. Wij vinden dat de hoogste tijd voor een royaal gebaar.

Lees verder
2 april 2005

Stemmen!

U kunt nu al stemmen in Amersfoort voor een nieuwe gemeenteraad!

Lees verder

Pagina's

U bent hier