h

Nieuws uit 2005

28 juni 2005

Parkeergarage Koestraat veroorzaakt gezondheidsklachten

PERSBERICHT - Bewoners van het Haagplein, Grote Haag, Koesteeg en Koestraat zijn bezorgd over de gevolgen van de geluidsoverlast en de slechte luchtkwaliteit die de parkeergarage Koestraat rond hun woningen veroorzaakt. Een aantal bewoners heeft al gezondheidsklachten, waarschijnlijk daardoor veroorzaakt, en zij vrezen dat meer bewoners last zullen krijgen van de fijnstof-emissie, het overschrijden van de grenswaarden van benzeen-emissie en de laagfrequente geluiden.

Lees verder
26 mei 2005

SP Amersfoort solidair met huisartsen

Wij ondersteunen de huisartsenacties omdat we net als de Landelijke Vereniging van Huisartsen de inmenging van de zorgverzekeraars in de huisartsenzorg onacceptabel vinden, het idee van marktwerking in de zorg barbaars vinden, de fors toegenomen administratieve last voor huisarts en
patiënt contraproductief is, en het verwerpelijk is dat volgens de nieuwe wet de huisarts op de factuur naar de zorgverzekeraar de diagnose moet vermelden, "hetgeen in strijd is met het beroepsgeheim" (bron: folder Landelijke Huisartsen vereniging LHV)

Lees verder
24 mei 2005

Stuur de folder terug!

De SP roept iedereen op om de nieuwe grondwetfolder die de regering laat verspreiden, als ongewenste post retour te sturen naar het Ministerie van Buitenlandse zaken.

Lees verder
11 mei 2005

Buurt van de Belofte, Wijk van de Eeuwige... Jericho/Jeruzalem!

De gemeente Amersfoort en de woningcorporatie SCW hebben de afgelopen maand een plan gelanceerd over binnenstedelijke vernieuwing. De Socialistische Partij (SP) Amersfoort heeft in de buurt Jericho/Jeruzalem onderzocht wat er klopt van de aannames die genoemd worden in het extra stadsbericht "Uw stad, uw wijk, uw woning". In dit vernieuwingsplan komen de gemeente en SCW tot de uitkomst dat er “iets” moet gebeuren in Jericho/Jeruzalem. Uit het onderzoek blijkt zeer duidelijk: de bewoners van Jericho en Jeruzalem zijn zeer tevreden en willen graag verder in een goed onderhouden woning en buurt.

Lees verder
9 mei 2005

Cursussen voor bestuursleden en actieve kerngroepleden

Nadat we vorig jaar begonnen zijn met basisscholing en het dit jaar een vervolg hebben gegeven met de thema-avonden, wordt er nu vanuit de landelijke SP in onze regio een uitgebreide basiscursus georganiseerd voor bestuursleden en actieve kerngroepleden.

Lees verder
1 mei 2005

Van EU-grondwet naar een sociaal Europa: vier debatten in de aanloop naar het referendum

Op 1 juni kunnen we JA of NEE zeggen tegen de Europese grondwet. Wat staat er in en wat is de betekenis? Levert het een steviger basis voor een sociaal, vreedzaam, democratisch en solidair Europa? Rond deze vragen organiseert de Sociale Alliantie vier bijeenkomsten.

Lees verder

Pagina's

U bent hier