h

Nieuws uit 2015

26 november 2015

Zorgaanpak college faalt!

In de anderhalf jaar dat zorgwethouder Imming (PvdA) aan het roer zit worden we voortdurend geconfronteerd met het onder het tapijt vegen van gerechtvaardigde klachten. De SP-fractie toonde regelmatig aan dat bijvoorbeeld cliënten in de Huishoudelijke Hulp grof en onterecht worden gekort en dat afgesproken regels door het college zelf niet in acht worden genomen. De reactie van wethouder Imming was altijd: “We kunnen er niets aan doen. Het is een overgangsperiode. De SP overdrijft.” En wat blijkt nu? Uit een onder de verantwoordelijkheid van het college zelf uitgevoerd onderzoek kan worden afgeleid dat de zorgaanpak van deze wethouder volkomen faalt!

Lees verder
24 november 2015

Amersfoort schaft jeugdloon af!

Foto: Marijke Jongerman

Een gezamenlijk ingediende motie van PvdA, SP en GroenLinks om het minimum jeugdloon in Amersfoort af te schaffen kon vanavond rekenen op een meerderheid. Al maandenlang voeren jongeren van Young & United actie om het jeugdloon af te schaffen voor 18 tot 23 jarigen, onder het mom van volwassen prijzen, dan ook een volwassen loon. Hun strijd leidt tot steeds meer steun, zowel in de landelijke als in de lokale politiek. Nadat eerder al gemeenten als Zwolle, Amsterdam, Utrecht en Den Haag het jeugdloon afschaften, is nu ook Amersfoort om.

Lees verder
11 november 2015

Zet verhuurders-heffing in voor huurders!

Foto: SP

De gemeente Amersfoort moet samen met andere gemeenten bij het Rijk een verzoek indienen om de landelijke verhuurders-heffing in te zetten voor een investeringsimpuls sociale woningbouw. Een SP motie met deze strekking werd gisteravond breed gesteund door de Amersfoortse gemeenteraad.

Lees verder
31 oktober 2015

Klopclub van start: ‘Straat voor straat naar sociale verandering’

Foto: Sergey van Daalen

De SP Amersfoort heeft zaterdag de nieuwe klopclub gepresenteerd. Deze groep actieve SP'ers trekt de komende jaren door Amersfoort om bij tienduizenden woningen aan te kloppen. Marc Smits, voorzitter van de SP Amersfoort:  ‘Wij zullen deur na deur, straat na straat en buurt na buurt naar Amersfoorters gaan om met ze te praten, naar ze te luisteren en met ze te knokken voor een socialer Amersfoort.’ Ook Ron Meyer, bedenker van de Klopclub in Heerlen en kandidaat-voorzitter was aanwezig.

Lees verder
20 oktober 2015

Sluit OV-poorten pas wanneer problemen met vervoerders zijn opgelost

Foto: SP

Afgelopen week werd bekend dat de OV-chipkaartpoorten op station Amersfoort mogelijk al gesloten gaan worden zonder dat de problemen met het inchecken bij meerdere vervoerders zijn opgelost. De SP is hier geen voorstander van en heeft daarom het college gevraagd om de poorten pas te sluiten zodra de problemen zijn opgelost. In de tussentijd kan tijdelijk extra personeel worden ingezet om zwartrijden te voorkomen.

Lees verder
15 oktober 2015

Vluchtelingen, buurtbewoners en woningen

De SP vindt dat vluchtelingen een eerste opvang horen te krijgen. Dat is onze menselijke plicht. Van het grootste belang is bovendien dat buurtbewoners van eventuele opvanglocaties vooraf intensief bij de opvang betrokken worden.  Hun gerechtvaardigde vragen en wensen dienen door de lokale politiek serieus behandeld te worden. Ook mag de huisvesting van vluchtelingen met een verblijfsvergunning niet leiden tot achterstelling van inwoners die al 8 jaar op een betaalbare huurwoning wachten. Omdat voorstellen van het college niet aan deze elementaire basisvoorwaarden voldoen heeft de SP-fractie deze voorstellen op dinsdagavond 6 oktober niet gesteund.

Lees verder

Pagina's

Foto: SP
Foto: SP

U bent hier