h

Nieuws uit 2008

10 november 2008

Gemeenteraadsfracties laten fietsers stikken

ROOD Amersfoort heeft maandag 10 november een excursie georganiseerd voor alle raadsfracties op station Amersfoort. Dit om eens goed te kijken naar de mogelijke oplossingen voor het tekort aan rekken en een oplossing voor het huidige wegsleepbeleid. Ondanks de aanwezigheid van de fietsersbond kon alleen Groen Links het fatsoen opbrengen om te komen.

Lees verder
10 november 2008

Ganskuijl: slopen of opknappen? deel 2

Zaterdag 8 november trok de SP Amersfoort, onder het motto 'buurten in de buurt' de wijk De Ganskuijl in Amersfoort in. Bij deze actie werden we ondersteund door SP Tweede Kamerlid Arda Gerkens.

Lees verder
7 november 2008

WEGGEEFMARKT

Zaterdag 29 november staat de SP op de Varkensmarkt in Amersfoort (van 12 tot 15 uur) met de kraam. We gaan dan, om aandacht te schenken aan de consumptiemaatschappij waarin wij leven, een Weggeefmarkt organiseren. De zaterdag voor Sinterklaas is hier een prima moment voor.

Lees verder
7 november 2008

Scholing ‘HEEL DE MENS’

Voor SP leden is de scholing 'Heel de mens' gestart. Geïnteresseerde leden kunnen zich hiervoor nog aanmelden.

Lees verder
4 november 2008

ROOD Amersfoort organiseert excursie naar station

ROOD Amersfoort organiseert op maandag 10 november (om 16.30 uur) voor alle gemeenteraadfracties een excursie naar station Amersfoort. Tijdens de excursies kunnen de raadsleden informatie inwinnen over het huidig tekort aan fietsenstallingen en het wegsleepbeleid, uiteraard zal er ook over oplossingen nagedacht worden.

Lees verder
2 november 2008

Flats Ganskuijl: Slopen of opknappen?

De Alliantie denkt aan sloop van een groot aantal flats in De Ganskuijl. De evennummers aan de Gasthuislaan zullen weliswaar binnenkort worden opgeknapt (zie onderstaande plattegrond), maar bij de andere flats moet een stedenbouwkundig onderzoek uitwijzen of het slopen of renoveren wordt.

Lees verder

Pagina's

Foto: SP
Foto: SP

U bent hier