h

Nieuws van de afdeling

14 mei 2020

Onveilige toepassing van Xentari en vogelsterfte

De gemeente Amersfoort neemt de veiligheid van Amersfoorters niet serieus en spuit met Xentari, een biologisch gif dat ingezet wordt tegen de eikenprocessierups, in de nabijheid van omstanders, waaronder kinderen. De inzet van Xentari lijkt ook te leiden tot sterfte onder jonge vogels die door hun ouders gevoederd worden met de besmette rupsen. Dit blijkt uit een artikel dat gisteren in het AD/AC stond. Voor de SP fractie reden om de volgende vragen te stellen aan het college:

Lees verder
29 april 2020

Kom in actie voor de werkers!

Foto: Ad Meijer

1 mei is de dag van de Arbeid. Door de coronacrisis weet iedereen weer hoe belangrijk de mensen zijn die het werk doen in zorg, transport, productie, veiligheid, onderwijs enz. Laten we niet alleen voor ze applaudisseren. Ze verdienen banen met zekerheid en een goede beloning.

Lees verder
27 april 2020

SP START ACTIE TEGEN HUURVERHOGING ‘0 is genoeg’

Foto: SP

Maak het een feestelijke woningsdag voor iedereen en zie af van de jaarlijkse huurverhoging. Die oproep doet de SP Amersfoort op woningsdag aan de woningbouwcorporaties die actief zijn in Amersfoort. SP-Raadslid Marc Smits: ‘Juist in deze tijd wordt het belang van een goed en betaalbaar huis duidelijk. Maar we weten dat de helft van de mensen na jarenlange huurverhogingen al moeite hebben om de huur te betalen. Toch valt een dezer dagen bij veel huurders een envelop met een huurverhoging op de deurmat. Middenin de Coronacrisis is dat het laatste wat mensen nodig hebben.  Daarom zegt de SP nu: 0 is genoeg.’

Lees verder
9 april 2020

SP: Alle aandacht in Amersfoort moet zich nu richten op crisisbestrijding.

De SP zal volgende week alleen deelnemen aan de raadsvergadering over de coronabestrijding in Amersfoort, en de andere 2 onderwerpen op de agenda boycotten. Wij vinden dat alle aandacht van het college en de gemeenteraad zich nu moet richten op het bestrijden van het virus en de enorme gevolgen daarvan voor de samenleving. Gisteren werd al duidelijk dat gemeenten zwaar in de financiële problemen komen door de coronacrisis vanwege hogere uitgaven voor zorg en handhaving, teruglopende inkomsten als gevolg van het vrijwel stilvallen van het maatschappelijke leven en een toenemende vraag naar uitkeringen.

Lees verder
3 april 2020

Vragen over de coronacrisis

De coronacrisis slaat hard toe in onze samenleving en treft mensen direct in hun gezondheid (ook mensen die een andere aandoening hebben dan het virus), of raakt mensen financieel doordat zij hun baan of hun omzet verliezen. Er is veel onzekerheid over de toekomst, zowel op de korte termijn (hoe lang zijn de anti-corona maatregelen nog nodig?) als op de langere termijn (wat betekent dit voor de financiële zelfstandigheid van mensen?)

Lees verder
30 maart 2020

Provincie Utrecht moet het openbaar vervoer nationaliseren

Foto: SP

Sinds 12 maart ziet Nederland er anders uit dan we gewend zijn.
Met z’n allen proberen we de verspreiding van het Corona-virus
tegen te gaan door zo veel mogelijk thuis te blijven.
Maar we zijn ook met onze neus op de feiten gedrukt welke voorzieningen in onze samenleving van vitaal belang zijn.
Natuurlijk de zorg en de voedselvoorziening, maar ook
het openbaar vervoer.
Juist om de andere vitale sectoren overeind te houden
is het noodzakelijk dat we gegarandeerd goed functionerend openbaar
vervoer hebben, ook in tijden van crisis.

Lees verder

Pagina's

U bent hier