h

Nieuws van de afdeling

3 april 2020

Vragen over de coronacrisis

De coronacrisis slaat hard toe in onze samenleving en treft mensen direct in hun gezondheid (ook mensen die een andere aandoening hebben dan het virus), of raakt mensen financieel doordat zij hun baan of hun omzet verliezen. Er is veel onzekerheid over de toekomst, zowel op de korte termijn (hoe lang zijn de anti-corona maatregelen nog nodig?) als op de langere termijn (wat betekent dit voor de financiële zelfstandigheid van mensen?)

Lees verder
30 maart 2020

Provincie Utrecht moet het openbaar vervoer nationaliseren

Foto: SP

Sinds 12 maart ziet Nederland er anders uit dan we gewend zijn.
Met z’n allen proberen we de verspreiding van het Corona-virus
tegen te gaan door zo veel mogelijk thuis te blijven.
Maar we zijn ook met onze neus op de feiten gedrukt welke voorzieningen in onze samenleving van vitaal belang zijn.
Natuurlijk de zorg en de voedselvoorziening, maar ook
het openbaar vervoer.
Juist om de andere vitale sectoren overeind te houden
is het noodzakelijk dat we gegarandeerd goed functionerend openbaar
vervoer hebben, ook in tijden van crisis.

Lees verder
17 maart 2020

Voedselbank Amersfoort (Update)

Beste mensen,
De uitbraak van het Corona virus heeft grote gevolgen voor ons allemaal. Als SP vonden wij het altijd al belangrijk dat mensen naar elkaar omkeken, maar dat is nu noodzakelijker dan ooit. Voor veel mensen zijn de maatregelen vooralsnog vooral onhandig en ontwrichtend, maar wij maken ons grote zorgen over de mensen die het ook voor deze virus uitbraak al moeilijk hadden. Met name voor die groep mensen die niet terug kunnen vallen op reserves en ondersteuning kan het heel zwaar gaan worden de komende tijd, en zij verdienen dan ook onze steun waar dat kan.

Lees verder
7 maart 2020

De Buurt in

Foto: Stefan van der Veer

7 Maart 2020 is de klopclub bij de Burgemeester Molendijkflat geweest,

Lees verder
11 februari 2020

De Bus Komt Zo

Foto: Ad Meijer

Vanmorgen ging het actiecomité “De Bus Komt Zo” in gesprek met bewoners van Zorgcentrum Puntenburg in het Soesterkwartier. Diverse suggesties werden aangedragen.

Lees verder
28 januari 2020

SP start meldpunt thuiszorg

In 2014 heeft de SP in verband met de toen ingezette bezuinigingen een meldpunt thuiszorg opgezet. De laatste tijd zijn er weer een aantal zaken veranderd in de thuiszorg. Daarom hebben wij opnieuw dit meldpunt geopend.

Lees verder

Pagina's

U bent hier