h

Nieuws van de afdeling

17 maart 2020

Voedselbank Amersfoort (Update)

Beste mensen,
De uitbraak van het Corona virus heeft grote gevolgen voor ons allemaal. Als SP vonden wij het altijd al belangrijk dat mensen naar elkaar omkeken, maar dat is nu noodzakelijker dan ooit. Voor veel mensen zijn de maatregelen vooralsnog vooral onhandig en ontwrichtend, maar wij maken ons grote zorgen over de mensen die het ook voor deze virus uitbraak al moeilijk hadden. Met name voor die groep mensen die niet terug kunnen vallen op reserves en ondersteuning kan het heel zwaar gaan worden de komende tijd, en zij verdienen dan ook onze steun waar dat kan.

Lees verder
7 maart 2020

De Buurt in

Foto: Stefan van der Veer

7 Maart 2020 is de klopclub bij de Burgemeester Molendijkflat geweest,

Lees verder
11 februari 2020

De Bus Komt Zo

Foto: Ad Meijer

Vanmorgen ging het actiecomité “De Bus Komt Zo” in gesprek met bewoners van Zorgcentrum Puntenburg in het Soesterkwartier. Diverse suggesties werden aangedragen.

Lees verder
28 januari 2020

SP start meldpunt thuiszorg

In 2014 heeft de SP in verband met de toen ingezette bezuinigingen een meldpunt thuiszorg opgezet. De laatste tijd zijn er weer een aantal zaken veranderd in de thuiszorg. Daarom hebben wij opnieuw dit meldpunt geopend.

Lees verder
13 januari 2020

Is de raad onjuist voorgelicht over de Bernhardkazerne?

Afgelopen zaterdag heeft de stichting Groen in Amersfoort tijdens hun nieuwjaarsbijeenkomst naar buiten gebracht dat de gemeenteraad mogelijk onjuist is voorgelicht over de Bernhardkazerne. Het afgelopen jaar is meerdere malen door het college tegen de gemeenteraad gezegd dat de kazerne niet mee zou willen werken aan verhuizing van hun hoofdingang naar de Utrechtsweg. Nu blijkt dat de kazerne juist graag de ingang wil verplaatsen en dat de gemeente zelf hier niet aan mee wil werken. 

Lees verder
18 december 2019

Succes SP: Voorrang voor Amersfoorters bij nieuwe huurwoningen

Amersfoorters moeten bij nieuwe huurwoningen voorrang krijgen. Het voorstel van SP-Raadslid Marc Smits kreeg dinsdagavond steun van een meerderheid van de gemeenteraad. ‘De woningcrisis in onze stad is enorm. Voor verpleegkundigen, leraren en starters is amper een betaalbare woning te vinden. Nu gaat er de komende jaren flink gebouwd worden. Dan is het fantastisch nieuws dat Amersfoorters ook een plek vooraan de wachtrij krijgen.’

Lees verder

Pagina's

U bent hier