h

Nieuws van de afdeling

7 maart 2020

De Buurt in

Foto: Stefan van der Veer

7 Maart 2020 is de klopclub bij de Burgemeester Molendijkflat geweest,

Lees verder
11 februari 2020

De Bus Komt Zo

Foto: Ad Meijer

Vanmorgen ging het actiecomité “De Bus Komt Zo” in gesprek met bewoners van Zorgcentrum Puntenburg in het Soesterkwartier. Diverse suggesties werden aangedragen.

Lees verder
28 januari 2020

SP start meldpunt thuiszorg

In 2014 heeft de SP in verband met de toen ingezette bezuinigingen een meldpunt thuiszorg opgezet. De laatste tijd zijn er weer een aantal zaken veranderd in de thuiszorg. Daarom hebben wij opnieuw dit meldpunt geopend.

Lees verder
13 januari 2020

Is de raad onjuist voorgelicht over de Bernhardkazerne?

Afgelopen zaterdag heeft de stichting Groen in Amersfoort tijdens hun nieuwjaarsbijeenkomst naar buiten gebracht dat de gemeenteraad mogelijk onjuist is voorgelicht over de Bernhardkazerne. Het afgelopen jaar is meerdere malen door het college tegen de gemeenteraad gezegd dat de kazerne niet mee zou willen werken aan verhuizing van hun hoofdingang naar de Utrechtsweg. Nu blijkt dat de kazerne juist graag de ingang wil verplaatsen en dat de gemeente zelf hier niet aan mee wil werken. 

Lees verder
18 december 2019

Succes SP: Voorrang voor Amersfoorters bij nieuwe huurwoningen

Amersfoorters moeten bij nieuwe huurwoningen voorrang krijgen. Het voorstel van SP-Raadslid Marc Smits kreeg dinsdagavond steun van een meerderheid van de gemeenteraad. ‘De woningcrisis in onze stad is enorm. Voor verpleegkundigen, leraren en starters is amper een betaalbare woning te vinden. Nu gaat er de komende jaren flink gebouwd worden. Dan is het fantastisch nieuws dat Amersfoorters ook een plek vooraan de wachtrij krijgen.’

Lees verder
18 december 2019

XXIV Congres van de Socialistische Partij

Foto: Ad Meijer

Zaterdag 14 december vond het XXIV Congres van de Socialistische Partij plaats in Nieuwegein. De Amersfoortse SP was met 13 personen vertegenwoordigd. Op ledenvergaderingen in september en november is er een nieuw congresstuk "Samen Vooruit" in de afdelingen besproken. Op dit Congres is de definitieve versie vastgesteld. Ook is bij die gelegenheid de uitslag van de landelijke bestuursverkiezingen bekend gemaakt. Jannie Visscher, voormalig wethouder in Groningen en Eindhoven, bleek met een ruime meerderheid tot landelijk voorzitter van de SP te zijn gekozen. SP leden hebben op lokale ledenvergaderingen (in Amersfoort op 13 november) op kandidaten voor het landelijk SP bestuur kunnen stemmen. Gesterkt en geïnspireerd door het slotwoord van Lilian Marijnissen, die als fractievoorzitter in de tweede kamer partijleider van de SP blijft, keerden de circa 1000 congresgangers huiswaarts.

Lees verder

Pagina's

U bent hier