h

Nieuws uit 2016

9 februari 2016

SP strijdt mee met boze Bachwegbewoners

De Amersfoortse SP is trots op de bewoners van de Bachweg die woensdag 10 februari om 16:00 uur samen met de SP een brief aan de Alliantie gaan aanbieden.

Met deze brief eisen bewoners gezonde, schimmelvrije woningen en een einde aan de torenhoge huur- en stookkosten. Ook is duidelijkheid over de voortdurend uitgestelde sloopplannen een terechte eis. De SP en bewoners lopen met zijn allen vanaf hun portiekflats aan de Bachweg naar de Alliantie en eisen binnen twee weken duidelijke en redelijke antwoorden van hun verhuurder.

Lees verder
9 februari 2016

Bewoners Zon & Schild serieus nemen!

Het college wil minderjarige asielzoekers op het terrein van Zon & Schild plaatsen. Bewoners hebben steeds op een constructieve manier aangegeven wat hun alternatieven en zorgen zijn. In de plannen van het college zal locatie De Yselberch deels door reguliere bewoners en deels door minderjarige asielzoekers bewoond worden.

Zowel in oktober als begin januari heeft het college toegezegd dat de suggesties en zorgen samen met de bewoners zullen worden besproken. Maar wat blijkt nu? Het gesprek, dat op 28 januari heeft plaatsgevonden, bleek vooral eenrichtingsverkeer vanuit het college over reeds genomen besluiten richting de bewoners! De bewoners van de Yselberch voelen zich in het geheel niet gehoord.

Lees verder
4 februari 2016

Vervuiling Jericho in 2011 al bekend, SP stelt vragen

Foto: Marijke Jongerman

De Amersfoortse SP stelt vast dat in 2011 al bekend was dat er lichte tot lokaal ernstige bodemverontreiniging met kankerverwekkende PAK's voorkwam in de buurt Jericho. De SP fractie wil weten hoe het kan dat de verontreiniging die recentelijk in de buurt geconstateerd is volkomen als een verrassing leek te komen voor alle betrokken partijen en of er bij de werkzaamheden wel de benodigde veiligheidsmaatregelen zijn getroffen. Ook stelt de SP vragen over de informatievoorziening richting bewoners.

Lees verder
27 januari 2016

“IN DE GEEST VAN…”

Wethouder Imming (PvdA) wil handelen “in de geest van” de voorstellen van de SP-fractie. Daarin wordt geëist dat, als Buurtzorg TSN overneemt, cliënten hun vertrouwde hulp houden, werknemers en cliënten - met behoud van rechten - worden overgenomen en loondump wordt voorkomen.

Lees verder
20 januari 2016

Overname TSN door Buurtzorg? Dan maximale zorg en werkgelegenheid!

Inmiddels is duidelijk dat Buurtzorg een kansrijke kandidaat is om TSN na faillissement over te nemen. Voor de SP aanleiding om, via een motie, in de gemeenteraad maximale zorg en werkgelegenheid te eisen. De motie komt op 26 januari in stemming.

Lees verder

Pagina's

U bent hier