h

Nieuws uit 2016

5 juni 2016

Omnia-huurders reiken gouden hamer uit

Foto: Sergey van Daalen

Afgelopen week hebben bewoners uit Schothorst een gouden hamer uitgereikt aan wooncorporatie Omnia. Hiermee willen ze duidelijk maken dat het achterstallig onderhoud te lang heeft geduurd en dat Omnia zich nu snel in moet spannen om de woningen eindelijk veilig en gezond te maken.

Lees verder
25 mei 2016

Versoepeling regels vergunningparkeren, een groot fiasco?

Foto: Marijke Jongerman

Het invoeren van nieuwe parkeervergunningzones in Amersfoort lijkt uit te lopen op een groot fiasco. Hele straten en buurten komen inmiddels in opstand hiertegen, en voelen zich niet gehoord. De SP, die als enige partij tegen het afschaffen van de bewonersenquête vergunningparkeren stemde, roept dan ook op om deze enquête weer in te voeren. Daarnaast vindt de fractie dat de kosten voor parkeervergunningen bij de gemeente moeten komen te liggen, niet bij bewoners.

Lees verder
23 mei 2016

Nieuw datalek en falende invoer automatiseringssysteem direct ophelderen!

"Als informatie die wij hebben klopt heeft Amersfoort een groot probleem en dit college zeker ook", zegt SP-fractievoorzitter Ad Meijer. "Dan heeft deze gemeente rondom het loket Werk Inkomen en Zorg een automatiseringssysteem aangeschaft dat niet goed is uitgetest en waarvan de invoering niet goed is voorbereid".

Informatie, in het bezit van de Amersfoortse SP, geeft aan dat dit zg. DMS-systeem in november 2015 is ingevoerd en eind december 2015 weer buiten werking is gesteld. Ondertussen waren de problemen op de werkvloer zo hoog opgelopen dat personeel zich ziek meldde en de ondernemingsraad een rol ging spelen.

"Dramatisch", zegt Meijer. "Zowel voor de medewerkers als wat betreft de kosten. Volstrekte helderheid is nodig!".

Lees verder
22 mei 2016

8 juni: Ledenvergadering met SP-Kamerlid Michiel van Nispen

Foto: SP

Op 8 juni is de Algemene Ledenvergadering van de SP Amersfoort. Op deze avond wordt een nieuw bestuur gekozen en blikken we terug op de activiteiten van onze afdeling in het afgelopen jaar. Ook is SP-Kamerlid Michiel van Nispen aanwezig voor een politiek café over de alternatieven van de SP. Uiteraard is er alle gelegenheid om de vragen te stellen die u wilt stellen.

De ledenvergadering start om 20.00 uur in De Moed, Snouckaertlaan 70.

Lees verder
15 mei 2016

Raadsenquête over Vahstaldrama noodzakelijk

"De gemeenteraad kan niet blijven zwijgen als kan worden vastgesteld dat door halsstarrigheid en eenzijdige belangenpolitiek tientallen miljoenen euro's verloren zijn gegaan", zegt SP-fractievoorzitter Ad Meijer.

Op dit moment loopt er een bindend adviesprocedure die alle lopende geschillen tussen projectontwikkelaar Vahstal en de gemeente Amersfoort moet behandelen. “Gedurende de bindend adviesperiode wordt er in beginsel in het openbaar geen nadere informatie verstrekt” zo laat het college in november 2015 weten.

Daarom stelt de SP zich op het standpunt dat zo'n raadsenquête moet worden opgestart na afronding van de bindend adviesprocedure of als blijkt dat zelfs de bindend adviesprocedure niet tot een afronding leidt.

Lees verder
13 mei 2016

Sergey van Daalen stopt als gemeenteraadslid

SP'er Sergey van Daalen stopt per 24 mei als gemeenteraadslid. Van Daalen: ‘Ik vind het ontzettend jammer. Volksvertegenwoordiger mogen zijn is een grote eer en verantwoordelijkheid. De afgelopen periode is mijn privéleven echter behoorlijk veranderd. De combinatie met het raadslidmaatschap werd daardoor steeds lastiger. Daarom heb ik besloten om een stapje terug te doen.’

Lees verder

Pagina's

U bent hier